Заповядайте на беседите с бъдещи родители в Токуда Болница София и през месец февруари: