Вирусологът от Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда бе поканена и за председател на една от научните сесии

Проф. Аргирова получи покана и участва като първи ключов лектор на 7-ия Европейски конгрес по Клинична микробиология, който се проведе в Лондон от 1 до 3 ноември 2018 г. Нейната експертиза и публикации в областта на вируса на СПИН привлякоха вниманието и интереса на организаторите на международния форум, които я приеха по изключителен начин и предоставиха възможността да бъде председател на една от конгресните сесии – „Развиващи се инфекциозни заболявания“. Представената откриваща тема: „Двойна инфекция HIV/грип: От експерименталния модел към индивидуалното здраве“ предизвика огромен интерес на събитието и дискусия, която продължи близо два часа, много извън заложеното време.

Участници в конгреса бяха специалисти от Великобритания, Испания, Португалия, Бразилия, Австралия, Нова Зеландия, Пакистан, Индия, Танзания и др.

Поканата и участието на проф. Аргирова във високия форум е признание и уважение към нейния дългогодишен труд в областта на вирусологията. Тя е международно признат експерт по вируса на СПИН, била е координатор за Централна и Източна Европа и представител на България в СЗО във връзка с глобалните програми срещу HIV/СПИН, както и  член на Програмния координационен борд на Програмата срещу СПИН на Обединените нации (UNAIDS).

Възможността да слушат лекцията, изнесена от проф. Аргирова в Лондон, ще имат и специалистите в България на ежегодно организираното Училище по персонализирана медицина, което ще се проведе на 28 февруари 2019 г. в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

 

  

Свързани отделения