Визитата се състоя по покана на началника на Централна стерилизация и болнична епидемиология д-р Антонина Корчева по време на 12-тия Национален конгрес по нозокомиални инфекции

Д-р Кристин Денис, президент на Световната федерация по болнични стерилизационни науки (WFHSS) даде висока оценка за работата на Централна стерилизация в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Тя посети лечебното заведение по време на 12-тия Национален конгрес по нозокомиални (вътреболнични) инфекции на БулНозо, който се проведе на 15 и 16-ти ноември в София. Д-р Денис разгледа секторите на Централна стерилизация, които са интегрирана част от трите операционни блока на болницата и потвърди високото ниво и световния стандарт, по които работят.

Организацията на стеризлизационните процеси в Болница Токуда отговаря на всички европейски и световни стандарти, както и на специалните изисквания, по които лечебното заведение е акредитирано по международната система за качество и безопасност в здравеопазването JCI (Joint Commission International). Затворената система и прецизният цикъл на почистване на инструментите, медицинските изделия и оборудването гарантира максимална стерилност и предотвратяване на болнични инфекции. Това е изключително важно при осъществяването на хирургични и интервенционални процедури, и представлява качествен критерий за сигурността на медицинската помощ в болницата.

На 12-тия конгрес по нозокомиални инфекции Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда продължи своето активно членство и партньорство с Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо, за което получи сертификат. Началникът на Централна стерилизация и Болнична хигиена и епидемиология д-р Антонина Корчева е член на изпълнителния комитет на секция Дезинфекция и стерилизация към БулНозо и първият участник от България в програма за обмяна на опит на Световната федерация по болнични стерилизационни науки. В Националния конгрес тя участва с представяне на придобития опит след посещения в болници в Загреб и Любляна.