Международната обучителна конференция "Наложени терапевтични подходи и европейски законодателни практики, подпомагащи лицата от аутистичния спектър", организирана от фондация "Фонд за терапии", с партньорството на "Токуда Болница София" и "Рефан България" ООД и с подкрепата на "България Ер", Асоциацията на българсите авиокомпании, "Right Rental" и "Ред Девил Кетъринг", премина при изключителен интерес.


200 български специалисти от системата на държавното образование в цялата страна, ангажирани в работата с деца с аутизъм, имаха възможността да се срещнат със световно утвърдените специалисти Maude le Rouxe OTR/L,CTC, IMC, DIR, certified и Dr. Diane Fraser, Ed.D, BCBA-D и за първи път да се запознаят с утвърдени терапии, създадени на базата на солидни научни разработки и дългогодишни проувания, разработени специално за деца с разстройство от аутистичния спектър. 


Дори природните бедствия, които разтърсиха страната ни в ранните часове на 22 Май не попречиха на Омбудсмана на Р България – Г-н Константин Пенчев; Председателя на Държавната агенция за закрила на детето - Г-н Калин Каменов; Даринка Янкова- Заместник Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане; Минка Владимирова- Директор на Дирекция "Социално подпомагане" в Столична община и Пенка Иванова- Директор на Дирекция "Достъп до образование" в Министерство на образованието, младежта и науката,  да се присъединят и да открият кръглата маса за обсъждане на европейски законодателни практики в полза на хората с аутизъм. Все пак имаше и участници, като Г-жа Ирена Соколова - един от ревностните радетели за каузата на децата с аутизъм, която беше възпрепятствана да се присъедини към кръглата маса, заради присъствието си в кризисния щаб в Перник и Радомир, във връзка със земетресението от предходната нощ.


В рамките на обсъждането Невена Пенева от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) представи възможностите, които се откриват пред хората с увреждания у нас след 22 Март 2012г., когато Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България през януари 2012г. беше вписана в Ню Йорк. Надежда Харизанова-Представител на Комитета от експерти по правата на хората с увреждания (CS-RPD) на Съвета на Европа, представи препоръките на Съвета на Европа за отделен текст във всяко европейско законодателство, касаещ децата с разстройство от аутистичния спектър.


Вера Радева, Policy Analyst & Psychologist, PhD Candidate Sciences Po Paris направи  изключително емоционално представяне на възможностите за социална реализация и независим живот на хората с аутизъм във Франция и Англия и дейността на Център за посредничество при намиране на работа на хора с разстройство от аутистичния спектър. David Bisset от Equilibrium  ни разказа как едно неприемливо за нас действие като разливането на кафе върху масата може да бъде начина за комуникация – мост над бездната, която ни отделя от непознатия свят на "различните".

Както изтъкна Г-н Пенев при откриването на Кръглата маса, в близкото минало на България хората с особености в развитието бяха затваряни в домове в покрайнините на населените места и всички ние в момента се учим да разбираме, общуваме и съжителстваме с различните хора, с уважение и зачитане на тяхното право на пълноценен живот и без да накърняваме тяхното достойнство.

Според статистиката за 2011 г. 1 на 88 деца са диагностицирани с аутизъм. Аутизмът е най-бързо нарастващото разстройство в развитието в целия свят, което придобива мащабите на глобална здравна криза. Аутизмът струва на Англия £34 милиарда годишно,а на САЩ – $126 милиарда годишно, като разходите за хората с аутизъм, които са с изоставане в интелектуалното развитие са двойни в сравнение с разходите за хората с аутизъм без изоставане в интелектуалното развитието. Според експерти ранната интервенция е ключът към по-добри езикови умения, по-висок IQ и намаляване на разходите за живот.


"Разходите са умопомрачителни и ще продължaват да растат, тъй като разпространението продължава да нараства. Ние знаем, че ранното диагностициране и интервенция са от решаващо значение, така че е наложително правителствата по целия свят да поемат ангажимента си и да помагат на хората, живеещи с аутизъм днес. Инвестициите, които правим сега са от съществено значение за намаляване на дългосрочните разходи на аутизъм." Бил Райт, Autism Speaks.
Основно средство за подпомагане на децата с аутизъм е интензивната, специализирана терапията, но в България няма специалисти, сертифицирани да прилагат наложените в света успешни практики, създадени конкретно за хората с аутизъм и доказали своята ефективност.
В рамките на Международната обучителна конференция Сдружение "Тацитус” – Център за работа с деца с аутизъм, фондация „Стъпка за невидимите деца на България”, Асоциацията на ресурсните учители в България, като и Ники Кънчев, Део и София, които са учредители на  Фондация „Фондът за терапии” представиха концепцията за бъдещата си дейност.
„Фондът” е създаден в подкрепа на децата с аутизъм в цялата страна и се ангажира да работи усилено за:
• Повишаване информираността сред лекарите, педиатрите, учителите в детските градини и ясли и цялото общество, за да се подпомогне ранната диагностика и ранната интервенция.
• Обучение на специалистите от системата на държавното образование /логопеди, психолози и специални педагози/, за да прилагат в своята работа с деца с аутизъм, ефективни терапевтични подходи, което ще позволи на децата с аутизъм да развиват своя потенциал. Това е единственият начин качествената терапия да достигне безплатно да най-много деца в България.
• Активно лобиране за въвеждане утвърдените в света практики за работа с деца с аутизъм в системата на висшето ни образование.


Без подкрепа шансовете на децата с аутизъм да израстнат като успешни и самостоятелни възрастни хора са минимални. Непрофесионалната работа създава сериозни рискове от затвърждаване и задълбочаване проблемите на децата. С професионална подкрепа и напътствия, възможностите пред децата се разширяват повече от колкото можем да предположим.


„В момента броят на децата с аутизъм в системата на държавното образование нараства непрекъснато, учителите и специалистите не разбират естеството на техните проблеми и не могат да им помогнат и да ги овладеят. Това неминуемо се отразява като понижава качеството на образователната ни система. Ето защо, не само за децата с аутизъм, но и за цялото ни общество е от изключително значение да се предприемат незабавни мерки за обучаване на специалистите от детските градини, училищата и помощните училища.”каза Мина Ламбовски – председател на Сдружение „Тацитус”. – „Все повече представители на бизнеса заемат отговорна обществена позиция и работят активно за благото на обществото. Вярваме, че остротата на проблема, както и факта, че в лицето на сдружение „Тацитус” те ще срещнат професионалния подход и далновидност при решаването на тези проблеми – подход, който вече дава своите резултати при  децата в Център „Тацитус” ще е силен мотив да подкрепят „Фонда”, за да можем заедно да направим света по-добър не само за децата с аутизъм, но и за всички деца в България!”

За повече информация:
Екатерина Ангелова 
Сдружение „Тацитус”
Тел: 0887908190
еkaterina_angelova@hotmail.com

Владислава Цолова
Фондация „Стъпка за невидимите деца на България”
Тел: 0896699274
invisible.bulgarian.children@gmail.com