На 08.05 д-р Дренски се срещна с ученици от СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ПГЯЕ "Игор Курчатов", СОУ "Христо Ботев" от гр. Козлодуй и ПГХТБТ "Мария Кюри" от гр. Разград, които посетиха Клиниката по Образна диагностика и отделението по Лъчелечение на МБАЛ "Токуда Болница София". Учениците са победители в конкурс на тема: "Приносът на Мария Кюри в развитието на съвременната наука", организиран от сдружение "Жените в адрената индустрия" под патронажа на АЕЦ - Козлодуй. 

По време на посещението си учениците се запознаха с функциите на медицинската апаратура, в която се прилагат откритията на Мария Кюри и имаха възможност да зададат въпросите си към екипите на Клиника по Образна диагностика и отделение по Лъчелечение.