Плазмафереза (подмяна на плазмата в кръвта) на пациентка, която страда от Синдром на Джоб – тежко наследствено заболяване, беше извършена успешно от специалистите в отделение по Хемодиализа на Токуда Болница София.

„Лечението с подмяна на плазмата в кръвта досега се е прилагало само 2-3 пъти в световен мащаб” – уточни д-р Александър Осиченко, началник на отделението по Хемодиализа в японската болница. Той обясни, че уникалната процедура е направена благодарение на точната диагностика и екипната работа на Клиниката по Дерматология, лабораторията по Трансфузионна хематология и Диализното отделение на японската болница.

Болестта Синдром на Джоб се изразява в свърхпродукция на имуноглобулин Е и дефицит на Т лимфоцити – белите кръвни телца, чрез които организмът се справя с попадналите в кръвта бактерии и други причинители на заболявания. От тежката болест в цял свят страдат едва 250 души, а в България има двама пациенти с редкия синдром.

Плазмаферезата е метод, чрез който се кръвта се разделя на формени елементи и плазма,която се заменя с такава от донор.

При младата жена с рядко заболяване се открива едно от основните проявления – стафилококова кожна инфекция и сепсис – инфекция, която се разпространява с кръвта в цялото тяло и е абсолютно противопоказание за подмяна на кръвната плазма. Въпреки това плазмаферезата беше успешно извършена и здравословното състояние на пациентката в момента е значително подобрено. „Ако не беше извършена подмяна на кръвната плазма, щеше да е необходимо тя постоянно да приема антибиотици, което сега не се налага” – обясни д-р Осиченко.

Отделението по Хемодиализа в Токуда е с най-голям капацитет в страната, разполага с 29 диализни апарата и работи в тясно взаимодействие с всички структури на лечебното заведение. През последните три години плазмафереза е извършена на над 100 души.