Уважаеми Дами и Господа,

Конкретният повод за нашата реакция е появилата се в медийното пространство информация, че МБАЛ „Токуда Болница София” е получила „имотна облага” от Столичната здравноосигурителна каса в размер на 327 248 лева.

Значимостта на това твърдение за нас се определя от няколко общоизвестни фактора:

-      „Токуда Болница София” е най-голямата частна многопрофилна болница за активно лечение в Република България;

-      до настоящия момент МБАЛ „Токуда Болница София” има репутацията на много добре работещо лечебно заведение, с оглед на безспорно установени показатели, свързани с броя на потърсилите  при нас болнична помощ пациенти, и произтичащите от този показател изводи относно качеството на предоставяните медицински услуги.

Без да взимаме отношение относно конкретно повдигнатите от прокуратурата обвинения срещу настоящия Директор на НЗОК, все пак си позволяваме да припомним някои общоизвестни неблагоприятни факти, свързани с работата на частните болници в България, произтичащи от действащата в момента нормативна уредба в областта на здравеопазването и постоянно отлагащата се здравна реформа.

Само за периода месец февруари-март 2010 г. МБАЛ „Токуда Болница София” е оказала болнична помощ по линия на НЗОК на пациенти, потърсили нашата помощ, на стойност 8 328 226,69 лв. Не само надлимитните 3 364 844,42 лв., включени в посочената сума, но и оставащите долимитни   4 963 382,27 лв. са все още дължими и не са ни изплатени от НЗОК. В този смисъл би следвало да се има предвид и обстоятелството, че МБАЛ „Токуда болница”, е може би единственото лечебно заведение, на което не е изплатена цялата сума за 2009 г. за извършена дейност, а на всички останали болници още през 2009 г. бяха заплатени „надлимитните средства”. 

Считаме, че  отношението към   МБАЛ ”Токуда болница София” се превърна в емблематичен пример за това, доколко разпределението на бюджетните средства в областта на болничната медицинска помощ е съобразено с правото на всеки български гражданин на достъпна и безплатна медицинска помощ и на свободен избор на лечебно заведение на фона на прокламираната равнопоставеност между публичните и частните болници.

Същевременно цитираната в медиите сума в размер на 327 248,44 лв.  се отнася до оказаната в полза на пациенти с непрекъснат здравноосигурителен статус болнична помощ за месеците юли и септември 2009 г. За тази, станала от вчера известна на българското общество сума, в МБАЛ „Токуда Болница София” бе проведена проверка от контролните органи на НЗОК на 12.04.2010 г., съобразно нормативните изисквания и не бяха констатирани нарушения. За съжаление, въпреки действително извършената медицинска дейност и реално възникналите в следствие на това за нас разходи на стойност 327 248,44  лв., и до днес плащане от НЗОК за тази сума не е извършено. И ако някой има съмнения за това, сме готови да посрещнем следващия проверяващ орган.

За пореден път сме свидетели на абсурдите на здравеопазването в България, когато повдигнатите обвинения ни превръщат в засегната страна в породилата се медийна сага. Ние използваме този повод на неправомерно отправени към нас обвинения, за да  припомним, че въведените „стойностни лимити” за извършена болнична дейност на практика нарушават законово провъзгласеното  право на всеки българин сам да избере лечебното заведение за болнична помощ, в което желае да бъде лекуван.  Излиза, че медицинска помощ по линия на НЗОК ще има право да получи това здравно осигурено лице, което е потърсило изпълнител преди  да е изчерпан определения от Директора на РЗОК стойностен лимит. Това е така, защото здравноосигуреното лице, което по-рано е потърсило болнична помощ, ще има по-големи шансове да упражни правата си на свободен достъп и свободен избор на изпълнител на болнична помощ. Същевременно друго здравноосигурено лице, чието заболяване се е развило по-късно, рискува не само да не може да упражни правата си на свободен избор и свободен достъп до изпълнител на болнична помощ, но и да бъде поставено пред единствения „свободен избор” , а именно да заплати оказаните медицински услуги.

Като изразяваме несъгласие от сега действащата уредба в областта на здравеопазването и с надежда все пак здравната реформа да бъде най- после осъществена, категорично заявяваме, че в своята работа МБАЛ „Токуда Болница София” се е подчинявала и се ръководи единствено от нуждите на пациентите и изискуемата с оглед на тяхното състояние медицинска помощ.

 

 

 

               С уважение:            

д-р Росен Панов

            Председател на Управителния съвет

   МБАЛ ”Токуда Болница София” АД