Уважаеми бъдещи родители,

Поради обявената от 27.01 грипна епидемия на територията на гр. София, провеждането на Отворени врати в отделенията по Акушерство и Неонатология, се отменя. Извиняваме се за създалите се обстоятелства, които налагат тази промяна в интерес запазване на здравето на Вас, бъдещите майки. Заповядайте на Отворените врати отново през м. февруари. Следете за публикуването на цялата програма от Беседите с бъдещи родители на нашия уебсайт www.tokudabolnica.bg и фейсбук страница https://facebook.com/AcibademCityClinicTokudaHospital