Мултидисциплинарната процедура премина успешно, предстоят още две облъчвания

Пациентка с рак на шийката на матката се подложи успешно на лъчетерапевтична процедура, която изисква мултидцисплинарен подход и участие на онкогинеколози и специалисти по лъчетерапия. Д-р Тодор Димитров и д-р Лъчезар Танчев от Болница Токуда работиха съвместно с д-р Камен Недев от Онкологичен център за извършването на брахитерапията на шийката на матката.

Процедурата изисква прецизно поставяне на апликатор в кухината на матката, чрез който лъчетерапевтичното облъчване се извършва вътре в тялото. След необходимото 3D дозиметрично планиране с компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс, апликаторът се позиционира и се зарежда с радиоактивни елементи, които унищоват туморните клетки, без да излизат извън зоната на тумора. Това лечение се извършва в комбинация с перкутанно лъчелечение при по-късен стадий на злокачественото заболяване, когато туморът е с голям размер и не се препоръчва хирургично отстраняване, поради рязкото влошаване на качеството на живот на излекуваните жени.

Като резултат от процедурата, туморът е свил своя размер от 7 на 4 см. Предимството на приложената брахитерапевтична процедура е, че апликаторът престоява около 2 часа в шийката на матката, като по-късно на същия ден пациентката се изписва и може да се върне у дома. Предстоят още две процедури, чрез които значително и безопасно ще се повиши дозата на облъчване, която се постига при външното облъчване, съчетано с химиотерапия.

Процедурата е извършена в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център от мултидисциплинарен екип, в който си партнират лекари от две лечебни заведения на Аджибадем Сити Клиник - Онкологичен център и Болница Токуда. Успехът е доказателство за по-големите и комплексни възможности за лечение, които предлага групата лечебни заведения заедно.