Център за Клинични проучвания към Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда стартира клинично проучване за лечение на плакатен псориазис.

Можете да се запознаете с обявата тук:

Относно: Рандомизирано, многоцентрово клинично изпитване за оценка на ефекта от 52 седмично подкожно приложение на 300 мг. secukinumab като ранна интервенция при пациенти с новопоявил се умерено тежък или тежък плакатен псориазис, сравнен със стандартното лечение с тясноспектърна УВ-Б (клинично изпитване STEPIn)

Започна клинично проучване за лечение на пациенти с новооткрит плакaтен псориазис, одобрено  за провеждане в определени лечебни заведения на територията на Република България.

Ако имате диагностицирано заболяване плакатен псориазис през последната една година, ако сте на възраст между 18 и 50 години и бихте желали да получите информация за това, дали отговаряте на критериите за включване в проучването, можете да се обърнете към:

Лекар по проучването:проф. Николай Цанков

Име и адрес на  лечебното заведение:  „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД

Гр. София, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б

Телефон:  0884 993 655