Документацията за поръчката можете да изтеглите от тук.

Приложението към документацията можете да изтеглите от тук: Приложения

Разяснение към документите на обществената поръчка с предмет "Доставка на медицински изделия за диализа": Разяснение