Документацията за обществената поръчка можете да изтеглите от тук.

Приложения: