Документацията за обществената поръчка можете да изтеглите от тук: 

Документация

Приложения

 

Решение за промяна и разяснение