Още един повод за празнично настроение на Световния ден на здравето - 7 април бе откриването и освещаването на обновената Централна стерилизация в Токуда Болница София. Честито и много професионални успехи на д-р Антонина Корчева и екипа на Болнична хигиена и епидемиология в японската болница.