Намерените при ремонтни дейности в двора на Токуда стари военни снаряди не са повод за притеснение и не представляват опасност за пациентите, посетителите и пребиваващите в района граждани. Мястото се охранява от служители на Министерство на вътрешните работи, докато специализираните екипи на Министерство на отбраната пристигнат, за да обезвредят и приберат старите боеприпаси. Следват се стриктно протоколите и предписанията за безопасност при такива ситуации като компетентните органи са веднага уведомени и са предприети всички необходими действия.

Няма евакуирани хора и не се предвижда евакуация. Болницата работи, а линейките, пациентите и служителите имат осигурен достъп до Спешното отделение.
Намерените боеприпаси вероятно са от Втората световна война, което предстои да бъде уточнено от специализираните отряди на Министерство на отбраната.