Логопедично – фонопедичен кабинет в ДКЦ „Токуда”

Консултиране, диагностициране и терапия на деца и възрастни при:

 1. Нарушения на гласа:
 • Функционални гласови нарушения – афония и дисфония;
 • Парези и парализи на гласните гънки вследствие струмектомия /операция на щитовидната жлеза/
 • Дисфония вследствие микроларингохирургия
 • Обучение на езофагеален глас вследствие на ларингектомия

 

 1. Комуникативни нарушения на развитието в ранна детска възраст

/за деца от раждане до ранна училищна  възраст/

 • Консултации и изготвяне на индивидуални планове за стимулиране на ранното социо –комуникативно /говорно/ развитие;
 • Консултации за откриване на  ранни рискови сигнали за аутистична симптоматика и първична терапевтична намеса;
 • Диагностика и терапия при задръжка или нарушение на  говорно–езикови умения;
 • Артикулационно-фонематична терапия при нарушено звукопроизношение
 1. Консултации и обучение на родители на деца с аутизъм и специфични говорни нарушения

Терапията е комплексна.  Провежда се по пакетни програми или регулярни терапевтично-обучителни сесии .Работно време :
Вторник :      8.00 – 12.00 ч.
Четвъртък :   8.00 – 12.00 ч.

За контакти: 0879 457 551


Ана Заимова логопед , фонопед и поведенчески инструктор в областта на говорно -комуникативни нарушения и гласова патология

Завършила е магистърска степен по логопедия в Московски педагогически университет през 1982 г.
Специализира  детска психология в едногодишна програма – 2001г., Канада
Специализира  монтесори обучителен метод – 2002 г. , Канада
Специализира и работи с приложен поведенчески анализ /aba/ с деца на аутистичния спектър – Ню Йорк, САЩ , 2007 -2010 г.
От 1983 до 2003 г. работи в УНГ Институт, Университетска болница „ Царица Йоанна”, София, Фониатричен сектор като научен сътрудник по фонопедия.
От 2007 до 2010 специализира и работи в център за детско развитие, Ню Йорк, САЩ – поведенчески инструктор в ранна интервенционна програма за деца с аутизъм и други первазивни нарушения на развитието.

От ноември 2011 е част от екипа на Токуда.
Тел . за контакт : 0879 457 551