Нов метод за лечение на хемороидална болест ще бъде демонстриран днес в МБАЛ „Токуда Болница София”. Водещият италански професор Кончето Салафия и екипът на Първа хирургична клиника под ръководството на доц.д-р Кирил Драганов ще извършат две операции в 10,30 часа в Аула на Токуда Болница на 9 етаж. Гостите в залата ще имат възможност да наблюдават на екран в реално време интервенциите и ще могат да ги обсъждат с лекарите в операционната.

Съвременният хирургичен похват се нарича трансанална хемороидална деартериализация - THD. Той е изключително подходящ за лечение на пациенти с вътрешни хемороиди, при които не е постигнат ефект от консервативната терапия.

Основното предимство на метода са неговата безопасност и щадящ ефект за пациента. Манипулацията се извършва над т. нар. дентатна линия на ректума, което значително намалява болката и дискомфорта. Времетраенето е приблизително 20 мин.

Технологията, по която се извършва процедурата е разработена от японски специалист.  При нея с помощта на високочувствителен доплер се локализират и в последствие лигират крайните разклоненията на ректалната артерия, които при определени обстоятелства стават причина за появата на хемороиди. При този елегантен метод по никакъв начин не се  нарушава цялостта на тъканните в тази деликатна зона. При необходимост хирургът може да извърши и хемороидопексия за възстановяване на пролапси, което също е безопасна и щадяща процедура.

THD методът за лечение е предназначен предимно за по-тежки стадии на хемороидална болест и в това отношение се конкурира по ефективност с далеч по-инвазивни методи и оперативни техники. Предимството на THD е в по-високата безопасност за пациента, по-малкият брой следоперативни усложнения и рецидиви, поносима до липсваща болка, бързото възстановяване (24 до 48 часа след манипулацията). Стандартизираната и усъвършенствана процедурата на изпълнение гарантира спокойствието както на пациента, така и на хирурга.

Форумът е без такса участие и е открит за всички желаещи.

Журналистите ще имат възможност да гледат хирургията на живо между 10,30 и 12,30 часа и да разговарят с проф. Салафия и доц. Драганов след приключването на операциите.