Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е наградена с 3 отличия в националната класация „Най-добрите болници"

Независимото проучване оцени качеството на медицинската помощ на 241 лечебните заведения у нас на регионален и национален принцип в 7 ключови медицински специалности. Рейтингът беше иницииран от Българската болнична асоциация и Investor Media Group в партньорство с Министерството на здравеопазването и Българския лекарски съюз.

Призовете, които получи Болница Токуда в престижния вот:

 Злато в специалност Хирургия

 Сребро в специалност Кардиология

△ Бронз в в специалност Онкология

Д-р Венелина Милева, изпълнителен директор на Болница Токуда и г-н Билал Демирлер, прокурист на лечебното заведение, връчиха наградите на екипите на отделенията.

Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия е отличена на първо място в националната класация

Д-р Милева връчи приза на проф. д-р Кирил Драганов, дмн, началник на клиниката

Клиниката по Кардиология е отличена на второ място в класацията

Д-р Валери Гелев, началник на клиниката, получи приза от д-р Милева

Отделението по Медицинска Онкология получи трета награда в националния вот

Д-р Желязко Арабаджиев, началник на отделението, получи приза от д-р Милева