На научната среща ще бъдат обсъдени иновациите в изследванията на генетични маркери и най-новите противотуморни терапии

Специален семинар, посветен на раковите заболявания на кръвта на тема „Молекулярни маркери в хематологията” ще се проведе в Токуда Болница София на 15 октомври от 15.00 часа. Модератор на срещата ще бъде доц. д-р Георги Георгиев от Клиника по Хематология и Онкология на Токуда Болница София.

Разискваните въпроси имат социални измерения и значение, предвид постоянно увеличаващият се процент хематологични (кръвни) туморни заболявания на местно и световно ниво. В обсега на докладите ще попаднат най-новите методи за диагностика и лечение, и развитието на т.нар. персонализирана медицина, която изкарва на преден план индивидуалните терпапии за пациентите, съобразени с техните специфични характеристики.

Лекция ще изнесе специалният гост на семинара д-р Ричард Качмарски от болница Hillingdon в Лондон, който е хоноруван старши лектор в Imperial College и клиничен директор на Западнолондонската мрежа за проучвания при рак. Д-р Качмарски ще сподели най-важното от дългогодишния си опит в областта на хематологията с акцент върху добрите клинични практики в областта и най-съвременните подходи за усъвършенстване на диагностиката и терапията на пациенти със злокачествени хематологични заболявания.

Доклад на семинара ще представи и д-р Атанаска Миткова, Проектен мениджър на Центъра по молекулна медицина (ЦММ) при Медицински Университет, София. Тя ще сподели своя опит във връзка с идентифицирането на нови генетични маркери и изследването им като прицелни молекули при разработката на противотуморни терапии. За провеждането на генетични изследвания на пациенти със злокачествени заболявания, които включват PCR в реално време, секвениране от ново поколение, епигенетични изследвания, генна експресия и анализи на малки РНК-и. Ще бъдат дискутирани най-актуалните резултати от тези изследвания и приложението им за усъвършенстване на диагностичния и терапевтичния процес при солидни злокачествени кръвни тумори.

Научната среща в Токуда Болница София ще предостави възможност за широко обсъждане на една от иновациите с голямо значение за развитието на този дял от медицината – персонализираната терапия или лечение, максимално съобразено с личните характеристики на всеки пациент. Принципът на осъществяването на такава терапия включва разделяне на пациентите на подгрупи, които се различават по податливостта си към дадено заболяване или по отговора към дадено лечение. По този начин ресурсите за профилактика и терапия могат да бъдат фокусирани с приоритет върху подходящите пациенти, което спестява излишни разходи и странични ефекти при всички останали.

Спциалистите с интерес към темата на събитието могат да заповядат на 15 октомври от 15.00 часа в Aулата на Токуда Болница София, бул. „Никола Вапцаров” 51Б.

 

Свързани отделения