МБАЛ „Токуда Болница София” вече ще се ръководи от международен борд. В него са представени мениджмънта на Токуда Болница София, японският собственик Токушукай Медикъл Корпорейшън – най-голямата частна болнична верига в света и най-добре управляваната европейска болница - Университетската болница Аденбрукс в Кеймбридж, Великобритания.

Благодарение на широкото международно сътрудничество България чрез МБАЛ „Токуда Болница София” ще се превърне в център за развитие на нови диагностични и терапевтични подходи и методи, за обучение на специалисти в областта на здравеопазването и за обмен на опит в управлението на лечебни заведения. Постигането на международна акредитация на база утвърдени европейски медицински стандарти също е сред основните приоритети.

В рамките на международния проект в МБАЛ „Токуда Болница София” регулярно ще гостуват водещи лекари от Кеймбридж и Япония, които да обменят знания и професионален опит с българските си колеги. Началото на тази инициатива беше положена още в началото на януари с гостуването на изтъкнатия британски кардиолог проф. Леонард Шапиро и най-известният японски инвазивен кардиолог проф. Шигеру Сайто в  Клиниката по инвазивна кардиология на доц. д-р Иво Петров от Токуда. Трите светила в лечението на сърдечно-съдовите заболявания ще работят съвместно за създаване на Center of Excellence в МБАЛ „Токуда Болница София”. 

По силата на съвместно споразумение за управление е съставен нов ръководен екип на МБАЛ „Токуда Болница София”, който се оглавява от изпълнителния директор д-р Явор Дренски. Д-р Дренски е част от ръководството на японската болница от самото й откриване, като последователно е заемал длъжностите Административен и Медицински директор.