Темите на "Уебинара"(телесеминара) ще са:

„Приложение на метаболитна терапия при пациенти подлежащи на реваскуларизация” - Доц. Д-р Иво Петров – началник на клиника по Кардиология и Ангилогия, МБАЛ „Токуда Болница София”

„Представяне на групово клинично наблюдение и индивидуален случай” - Д-р Костадин Кичуков, клиника по Кардиология и Ангиология, МБАЛ „Токуда Болница София”

Гледай на живо тук:

http://www.bgpacient.com/calendar.php?event=67