На 22 март (петък) от 14 часа в Аулата на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, 9 етаж, проф. Еркан Вардарели, ръководител на Клиника по Нуклеарна медицина в Acibadem Altunizade Hospital, Турция, ще изнесе презентация на тема:

"Иновативно изследване PET-CT със специфичен биомаркер 68Ga-PSMA при диагностика на простатен карцином и терапия с 177Lu PSMA”.

Презентацията ще представи възможностите на високонадеждното изследване за пациенти с карцином на простата, което стартира в Клиниката по Нуклеарна медицина към Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център от края на март.

Събитието ще бъде модерирано от проф. Ирена Костадинова, Началник Клиника по Нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център.

Проф. Вардарели е преподавал в САЩ и е утвърден специалист в областта на Нуклеарната медицина с над 20-годишен опит.

Събитието ще се излъчва на живо в интернет на този линк:
 
 
Повече информация за изследването: 

 

Нов хибриден образен метод при болни с простатен карцином

Иновативното изследване оптимизира лечебния план, спестява скъпоструващи процедури и много усилия на пациента

От края на март 2019г. в Клиниката по Нуклеарна медицина към Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център стартира хибридна образна диагностика на простатен карцином /ПК/ с нов радиофармацевтик в съответствие с последните световните стандарти. Новото изследване помага на лекарите да онагледят рецидива /новопоявила се туморна тъкан след радикално лечение/ при пациенти с простатен карцином.

Крайният ефект от иновативната диагностика е промяна на терапията при до 54% от пациентите и назначаване на персонализирано лечение. При 10% от болните с начално стадиране, терапевтичният режим преминава към радикален и очаквано пълно излекуване на пациента. Оптимизирането на лечебния план води до спестяване на средства от други скъпоструващи инвазивни и неинвазивни изследвания и терапии.

Понастоящем за диагностика и стадиране на ПК се използват ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография с контраст за онагледяване на рецидивите, но те не винаги са достатъчно точни при ниски стойности на туморния маркер. Използването на новия радиофармацевтик  68Ga-PSMA в комбинация с молекулярната образна диагностика и КТ позволява на лекарите да се онагледят патологични изменения в по-ранен стадий дори и при ниски стойности на туморния маркер.

Проучват се възможностите за използване на 68Ga-PSMA ПЕТ-КТ при рецидивите на тумора на мозъка и първичен хепатоцелуларен карцином. Съобщават се и първите резултати от приложението на други радиофармацевтици при онагледяване на рецидивите от простатен карцином като 99mTc-PSMA на SPECT – CT - скенер. При началните сравнителни данни на този радиофармацевтик с  68Ga-PSMA ПЕТ-КТ се установява по-ниската му чувствителност при детекция на метастази в лимфни възли с размер по-малки от 10мм, но са обнадеждаващи резултатите при приложението му при интаоперативна детекция с гама сонда. Необходимо е обобщение на резултатите при по-голям брой болни.

Клиниката по Нуклеарна медицина към Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, разполага с най-високочувствителен ПЕТ-КТ скенер с 5 рингов детектор с уникална възможност онкологично болните да бъдат изследвани за по-кратко време и с по-малко количество въведена радиоактивна субстанция. Така се спестяват редица неудобства от едно дългопротичащо изследване и се намалява лъчевото натоварване с около 30%.