Клинична Лаборатория на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда вече извършва напълно автоматизиран кръвен тест на швейцарската компания РОШ Диагностикс, с висока надеждност на резултата при определяне наличието на антитела срещу COVID-19 

Клинична Лаборатория на Болница Токуда е сред първите в страната, които въведоха Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG). Тестът доказва обективно наличието на антитела и дава възможност да се проследи имунния статус на пациента на всеки 14 дни.

Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) дава висока надеждност на резултата. 

Той има 100% чувствителност (14 дни след PCR потвърждение или поява на клинични симптоми) и 99,81% специфичност към антителата, свързани с SARS-CoV-2. Тоест според компанията производител няма възможност за фалшиво отрицателен резултат две седмици след началото на заболяването, а възможността за фалшив позитивен резултат е по-малък от 2-ма души на 1000.

Високата специфичност на теста е ключова, за да се определи надеждно, дали човек е бил изложен на вируса и дали е развил антитела. Този тест може да открие специфично антитела конкретно срещу SARS-CoV-2, без кръстосана реактивност към други подобни коронавируси.

Инвитро имунотестът използва Електрохемилуминесцентен метод за откриване на антителата и определяне на имунната реакция на организма към SARS-CoV-2 в човешки серум или плазма.  

Високата степен на автоматизация на клиничната лаборатория на Болница Токуда дава възможност да се анализира до 170 проби в рамките на час.

Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) е подходящ при масов скрининг за оценка на разпространението на вируса, особено предвид факта, че не всички пациенти имат изявени симптоми. 

Тестването за антитела е от изключителна важност за възстановяването на икономическите процеси. Този тест би дал спокойствие за епидемиологичната обстановка сред служителите в компании, чиито работен процес изисква хората да присъстват физически на работното си място. 

Тестът има CE маркировка и е първият серологичен тест срещу SARS-CoV2 признат в Обединеното Кралство.

Извършва се в кръвна проба и резултатите излизат в рамките на час. Положителните проби се доуточняват с PCR-тест.

За да имат възможност повече хора да се тестуват, тестът е на промоционална цена от 15 лв. oт 25 май до края на месец юни и може да бъде проведен без предварително планиране на час, от 7.30 до 19.30 часа от понеделник до петък и от 7.30 до 14.30 часа в събота, в сградата на Болница Токуда, на ет.1, в манипулационната на клинична лаборатория за безсимптомни пациенти или на специално обособено място в близост до Спешна регистратура 2 за пациенти със симптоми на инфекция. 

Всички посетители в Болница Токуда трябва да са с лични предпазни средства.

Екипът на лечебното заведение е предприел абсолютно всички препоръчителни мерки за сигурността на пациентите и екипа на болницата, сред които:

  • Отделни входове за персонал и пациенти, мерене на температура и снемане на кратка анамнеза за всеки посетител на болницата
  • Всички прегледи в ДКЦ се извършват с по-големи паузи между пациентите, за да се избегне струпване на хора
  • Медицинските екипи са снабдени с предпазни средства
  • Отделен вход и специално обособени помещения за тестване за Ковид-19, отделени от останалите пациенти и посетители
  • Мобилен пулмологичен кабинет е изнесен извън сградата на лечебното заведение
  • Дезинфекция след всеки пациент в Клиниката по образна диагностика
  • Денонощна строга дезинфекция на всички помещения и площи, включителни и на двора на болницата

Свързани отделения