За поредна година Болница Токуда участва в националната кампания за превенция и ранно откриване на рака на кожата -  Евромеланома. Инициативата се организира съвместно с Българското дерматологично дружество в партньорство с Европейската асоциация по дерматоонкология.

Кампанията включва безплатни прегледи, които ще се проведат на 19 май от 09.00 до 17.00 часа. Необходимо е предварително записване на тел. 02/403 4000 или 02/403 4933

Целта на кампанията е да се повиши информираността на обществото по въпросите на злокачествените новообразувания на кожата, възможността за предпазване от развитието им, както и ползата от ранното и навременно откриване на проблема.

Мотото на инициативата тази година е „Твоето минало ще предопредели бъдещето ти”, а фокусът е информирането на пациентите за основните рискови фактори за развитие на рак на кожата:

  • използване на солариуми
  • чести слънчеви бани
  • професии, свързани с работа на открито
  • фамилна обремененост за меланом
  • занимания на открито през свободното време

Друг основен проблем, на който кампанията ще наблегне през 2021 г. е важността от провеждането на профилактични прегледи за кожен рак в условията на пандемия. COVID-19 значително е затруднил ранната диагностиката на злокачествените образувания на кожата - данните сочат спад с 33% на профилактичните прегледи през 2020 г. В резултта на това, около 1/5 злокачествените меланоми в ранен стадий не са били диагностицирани. Счиита се, че в световен мащаб над 60 000 случая на злокачествен меланом са останали недиагностицирани, поради рестрикциите, свързани с COVID-19.

Евромеланома е най-голямата национална кампания за превенция на кожния рак, организирана от Българското дерматологично дружество. Тази година инициативата отбелязва 16-тата си годишнина.

За спокойствие в предстоящите летни дни, направете Вашия безплатен скрининг за рак на кожата, като се запишете на тел. 02/403 4000 или 02/403 4933.

Свързани отделения