За втора поредна година Клинична лаборатория в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда издържа с отличие външна международна оценка за качество на COVID-19 диагностика. Тази година, освен за PCR диагностика, лабораторията получи и сертификат за качество в изследванията на антитела - както общи, така и специфични за anti SARS-Cov-2 IgG.

Контролът се извършва от Instand - независима международна медицинска организация със седалище в Германия, която провежда междулабораторни сравнения по целия свят във всички области на ин витро диагностиката с цел повишаване на качеството на лабораторните изследвания.

INSTAND е член на много национални и международни професионални дружества и комисиите по стандартизация - DIN, CEN и ISO. В Германия е определена от Германската медицинска асоциация като референтна институция за външен контрол на качеството и е акредитирана във всички представени дисциплини на лабораторна диагностика от Германския орган по акредитация (DAkkS).

Към момента в България няма организирана национална система за външна оценка на качеството на COVID-19 диагностиката и единствена възможност за такъв контрол и акредитация е посредством международно участие. 

 

Свързани отделения