Безкръвната хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания на задстомашната жлеза се практикува само още в няколко центъра в страната в конкретни клинични случаи

Пациентка с доброкачествен тумор на опашката на панкреаса бе оперирана изцяло лапароскопски в Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия на Болница Токуда. По време на операцията бяха отстранени лявата част на панкреаса и далака. Образуванието е предизвикало тромбозиране на вената на далака, което от своя страна е причинило неколкократни кръвоизливи в горната част на гастроинтестиналната система.

В Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда този вид операции се въвеждат като рутинна практика. Те са изключително специфични и могат да бъдат извършвани при селектирани пациенти в ограничен брой центрове у нас. „Лапароскопската хирургия на задстомашната жлеза се практикува само в центрове, където е много добре развита чернодробната и панкреатична хирургия, и лапароскопските хирурзи имат достатъчно натрупан опит", обясни началникът на сектор Минимално инвазивна и лапароскопска хирургия д-р Веселин Маринов. Пациентката е изписана на четвъртия ден след операцията без усложнения. Възстановителният период е изключително кратък с много малко следоперативни болки.

Подходът е подходящ и за селектирани пациенти със злокачествено заболяване на панкреаса, когато няма локално авансиране на процеса и далечни метастази. Пациентите могат да се възползват от всички предимства на минималноинвазивния подход – ниски нива на кръвозагуба, минимален травматизъм, ограничаване на негативния ефект върху имунната система, в сравнение с големите отворени интервенции.  

Лапароскопският подход при хирургията на панкреатични заболявания изисква прецизна селекция на подходящите пациенти. Сред заболяванията, които се лекуват успешно чрез този тип операции, са: невро-ендокринни тумори, доброкачествени тумори, някои случаи на изолиран панкреатит, карцином на панкреаса в ранен стадий. Трябва да се има предвид, че всеки клиничен случай е строго индивидуален и възможността за извършването на операцията по този начин зависи от преценката на хирурга.