При необходимост от пътуване по медицински причини, моля следвайте указанията на МВР 

Независимо от сложната епидемиологична обстановка и извънредното положение, Болница Токуда е на разположение за всички свои пациенти в страната 24 часа в денонощието, като е взела всички необходими мерки за безопасността им.

Въведените контролно-пропускателни пунктове в областните центрове, не изключват възможността да се пътува по медицински причини. 

Документи за влизане в град София за посещение на Болница Токуда за преглед или лечение:

От 24 март МВР предоставя нова бланка за декларация, която трябва да бъде задължително представена на създадените КПП. Можете да свалите декларацията от тук >, след което я разпечатайте и попълнете предварително. За актуалност на бланката и информацията, моля проверявайте редовно официалния сайт на МВР mvr.bg 

За повече информация, пациентите могат да позвънят в колцентъра на болницата 02/403 4000.

Болница Токуда преустановява издаването на служебни бележки, тъй като те повече няма да са ви необходими.

Всички клиники, отделения и структури на болницата и медицинския център работят в нормалния си график, при засилени противоепидемиологични мерки, които включват пълна дезинфекция 4 пъти в денонощието, включително в двора на болницата, измерване на температурата на всеки влизащ в сградата, изпращане на пациенти с висока температура към входа на Спешно отделение за допълнителна оценка, различен вход за персонала.  

Независимо от глобалната заплаха COVID-19, медицинските екипи на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда са до своите пациенти непрекъснато, отговорни и мотивирани, и нито за момент не са изоставили ежедневната им необходимост от качествена медицинска грижа. 


Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" ЕАД, в качеството си администратор на лични данни, е предприело подходящи технически и организационни мерки с цел защитата на Вашите лични данни.

Личните данни се предоставят и ще бъдат използвани във връзка с издаването на служебна бележка, която да послужи пред компетентните органи на МВР в уверение на необходимостта от Вашето неотложно пътуване до адреса на лечебното заведение, находящ се в гр. София, бул. "Никола Вапцаров" № 51 Б, както и от този адрес до населеното място, където се намира Вашето обичайно местопребиваване.