Специалистите са единодушни по отношение на нуждата от информираност и специлизираност при диагностицирането и лечението на тези сложни заболявания

Лекари и медицински специалисти от Болница Токуда се включиха в кампанията за осведоменост относно невроендокринните тумори, инициирана от Международния алианс за невроендокринни тумори и Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ).

Невроендокринните тумори (НЕТ) са рядка група ракови заболявания и могат да се образуват в различни тъкани и органи в човешкото тяло, където има невроендокринни клетки. Най-голяма част от тях се откриват в стомашно-чревния тракт, белите дробове и панкреаса. Въпреки, че все още се срещат рядко, честотата им през последните години се увеличава. Към момента световната статистика показва, че 7 на 100 000 души заболяват от невроендокринни тумори.

Заболяването е трудно и сложно за диагностициране, тъй като симптомите му, когато има такива, имитират много различни други заболявания. Поради дългото диагностициране, липсата на симптоми или тяхната неуточненост и неспецифичност, 60-80% от пациентите получават диагноза на етап, в който вече имат метастази. При навременно локализиране преди този етап, заболяването подлежи на излекуване.

Символът на Международния алианс за невроендокринни тумори е зебрата НЕТИ, именно поради скритите „камуфлажни“ симптоми, които трудно позволяват да бъдат разпознати.

В Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда пациенти с невроендокринни тумори се диагностицират и лекуват в Клиниката по Гастроентерология, Клиниката по Пневмология, Отделението по Ендокринология и болести на обмяната, Отделението по Медицинска онкология, Отделението по Лъчетерапия, Отделението по Гръдна хирургия, Клиниката по Чернодробножлъчна, панкреатична и обща хирургия. Важни звена в откриването, стадирането и проследяването на заболяването са Клиниката по Образна диагностика, Клинична лаборатория и Клинична патология.

Специлистите в Болница Токуда са единодушни, че заболяването заслужава повече внимание от институциите, създаване на специализирани центрове и натрупване на клнинични данни и опит, за да може да бъде диагностицирано и лекувано по-ефективно.