Проф. Дина Шнайдерман получи възможно най-доброто лечение и грижи в МБАЛ „Токуда Болница София”, което самата тя не отрича, тъй като е изписана напълно възстановена след извършената спешна и сложна операция. Епикризата от престоя и терапията й са изпратени в разумни срокове, без да възпрепятстват необходимостта от последващо лечение в Швеция.

Медицинската документация е предоставена чрез всички възможни канали – изпратена е на посочен от проф. Шнайдерман факс, по електронна поща и е предадена на представител на семейството лично. Епикризата е издадена 10 дни след изписването на проф. Шнайдерман, както се процедира по закон в случаи, които изискват продължителна лабораторна обработка и анализ и провеждане на лекарски консилиум, чиито заключения са задължителен атрибут на документа. Въпреки, че не е длъжна да го прави, „Токуда Болница София” изготви и изпрати на проф. Шнайдерман допълнителен, преведен на английски език медицински доклад, на посочен от нея факс, който е получен на 27.03.2013 г. 16 ч и 19 мин. българско време.

Всички действия на МБАЛ „Токуда Болница София” винаги са били продиктувани от основния принцип на болницата , а именно полагане на максимални усилия в името на здравето и доброто обслужване на пациентите. Проф. Шнайдерман по никакъв начин не е изключение от този принцип. 

Важно уточнение е също, че проф. Шнайдерман никога не се е срещала,  не е разговаряла, нито е търсила контакт с ръководството на „Токуда Болница София” до момента на изпращане на първото си отворено писмо.

„Токуда Болница София” не желае да бъде въвличана повече в подобни конфликти, породени от лично естество, нито да навлиза в персоналния живот на който и да е от пациентите си.   Изразените негативни емоции от страна на проф. Шнайдерман пораждат недоумение и ръководството на болницата категорично отхвърля описаните обвинения. Тази публична индиректна комуникация не е от полза за никого и ако репутацията на МБАЛ „Токуда Болница София” продължава да бъде обект на неистинни нападки, ще бъдат взети необходимите позволени от закона мерки за опазване на доброто име на японската болница.