VIII годишна среща на БАМО се проведе в София и беше посветена на новостите в лечението на онкологичните заболявания. Екипът, воден от доц. Желязко Арабаджиев представи общо 5 доклада, 3 презентации  и участва в модерирането на 3 лекционни панела.

Доц. Арабаджиев и д-р Красимир Орешков, специалист в отделението по медицинска онкология,  модерираха лекционните панели за рак на гърда и рак на белите дробове. Дискусията, която последва очерта точното място на иновативните терапии в лечението на тези две онкологични нозологични единици, както и постави множество нерешени терапевтични проблеми, които стоят на дневен ред пред онколозите. В панела за рак на белия дроб, д-р Таня Златанова, експерт в областта на торакалните тумори, представи новостите в адювантното лечение на EGFR мутирали варианти на недребноклетъчният карцином на бял дроб. В панела посветен на кожните злокачествени заболявания, д-р Ахмед Контилев, специалист в областта и признат експерт в лечението на меланом, представи адювантното лечение на този вид рак. Като стратегически от особена важност за онкологията в България, беше дискусията модерирана от доц. Арабаджиев посветена на създаването на Национален план за контрол на рака. Съвместно с български и международни експерти в областта, бяха обсъдени четирите основни принципа на един противораков план и бяха подчертани спецификите и затрудненията, които биха възникнали в страната ни, в процеса на създаването му. Дискусията беше проследена онлайн и от представители на Министерство на здравеопазването.

На XI годишна конференция на специализираната университетска болница по онкология, екипът на отделението по медицинска онкология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда участва с три приети абстракта. Много дискусии и въпроси предизвика доклада на д-р Таня Златанова, посветен на реалната практика в лечението на стадий III неоперабилен НДРБД и клиничният опит на отделение по медицинска онкология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, който е един от най-богатите в страната. На конференцията д-р Елиз Тазимова, специалист по лекарствено лечение, представи доклад на тема „Отчетена токсичност на фона на лечение с CDK4/6I при авансирал/метастатичен рак на гърда – ретроспективно проучване“, където също отделението се гордее с отлични резултати. В третият ден на конференцията, д-р Соня Драганова, старши специализант, представи практическият опит на отделението в лечението на колоректарният карцином с доклад на тема „Ефективност и токсичност на Панитумумаб в комбинация с химиотерапия при пациенти с RAS див тип метастатичен колоректален карцином“.

Участието в тези две национални конференции утвърди водещата роля на отделението по медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, както и допринесе с висока експертиза и професионализъм на специалистите и специализантите в болницата, към научната онкологична общност в страната ни.