Апаратът „Фиброскан” прави оценка на чернодробната функция чрез неинвазивно сканиране

Болните от хронични  вирусни хепатити, чернодробна цироза, стеатоза и фиброза вече ще могат да изследват неинвазивно функцията на черния си дроб в Токуда Болница София. Апаратът „Фиброскан”, с който разполага японската болница, позволява измерване плътността на черния дроб чрез еластография. Така изследванията за редица тежки заболявания, които обикновено се диагностицират трудно и дори могат да изискват изрязване на парченце от черния дроб за биопсия, вече стават за 10 минути напълно безвредно и без необходимост от прилагане на инвазивни процедури.

Фиброскан апаратът на Токуда е последно поколение на фирма Echosens с възможности за запаметяване на данни за голям брой пациенти, архивиране и съпоставяне на резултатите. Той измерва плътността (твърдостта) на черния дроб, което е ефективен показател за качеството на чернодробния паренхим. Колкото по-твърд е той, толкова по-голяма е степента на фиброза – патологично изменение на чернодробните клетки, водещо до цироза. Едновременно с това, апаратът измерва наличието на прекалено много мазнини в черния дроб, известно като стеатоза. Това става посредством ултразвукови вълни, които отслабват по различен начин в зависимост от вискозитета на средата, в която се разпространяват. Степента на заглъхване на вълните е в пряка зависимост от натрупването на мазнини в черния дроб.

„Фиброканирането дава възможност за изключително лесно диагностициране на пациенти с увреден черен дроб. Само за 10 минути можем да разберем състоянието на чернодробния паренхим, функциите на черния дроб при съмнение за  хронични хепатити, цироза, фиброза, хемохроматоза и др.  Изследването е неинвазивно и абсолютно безболезнено, то е интегрирано към хистологична скала за оценка по Метавир система, каквато се използва при чернодробните биопсии. Не по-малко важна е възпроизводимостта на  изследването, т.е. проследяване на състоянието на пациента, ако се налагат повторни изследвания. Той спестява време и средства, и позволява назначаване на по-прецизна терапия. До скоро нашите пациенти ходеха в Букурещ, за да си направят подобно изследване” – разказа за предимствата на новата придобивка д-р Радин Цонев, началник на отделение по Гастроентерология към Втора вътрешна клиника на Токуда Болница София.

 Процедурата на изследването е съвсем елементарна. Лекарят поставя  с лек натиск сонда, подобна на тази при ехографско изследване върху областта  на черния дроб. Може да се усети леко вибриране върху кожата. Правят се 10 поредни измервания на едно и също място, за да се получи усреднен резулатат. Лекарят извършващ процедурата интерпретира получения резултат.

Фиброскан апаратът е поредната модерна придобивка на Токуда Болница, уникална за страната, позволяваща изследвания без болка и неудобства. Той добавя още един щрих в стратегията на болницата за предлагане на съвременни медицински услуги, в центъра на които се намира пациента.