Най-много половината от реално изразходваното ще получат болниците от НЗОК до края на 2013

Само между 50 и 60% от реално извършените разходи за лечение на пациенти до края на годината ще бъдат възстановени на болниците в България, стана ясно вчера на нарочна пресконференция на Националното сдружение на частните болници.

„Въпреки че беше съобщено, че дейността на болниците ще бъде реимбурсирана на 60%, нашето проучване сред членовете на Националното сдружение на частните болници показва, че в най-добрия случай можем да се надяваме да получим половината от средствата за реално лекувани пациенти“, заяви на пресконференцията д-р Явор Дренски – председател на НСЧБ и директор на най-голямата частна болница у нас – Токуда Болница София. 

Всяка една болница е получила писмо от Регионалната здравна каса, в която са посочени различни нива на реимбурсиране, но в най-добрия случай при частните лечебни заведения за болнична помощ те ще получат едва наполовина от на реално проведеното лечение на пациенти в месеците октомври и ноември. В пресконференцията взе участие и председателят на Българската асоциация за закрила на пациентите г-н Пламен Таушанов, които в момента са пациентската организация член на Надзорния съвет на НЗОК.

От НСЧБ са категорични, че подобна груба административна регулация не e полезна нито за пациентите, нито за медицинските екипи, защото ще доведе до тежко финансово положение на болници, което ще подложи на риск възможността лечебните заведения да плащат заплати и да покриват задълженията си, а също така сериозно ще застраши достъпа на пациентите до навременно и качествено лечение.

Д-р Методи Янков – член на Управителния съвет на сдружението и управител на МБАЛ „Сердика“ добави, че поставянето на поредните лимити няма нищо общо с принципите на здравното осигуряване и постави следните въпроси към управляващите: „Вярно ли е, че предишното правителство е откраднало близо 2 млрд. лева от здравните осигуровки на българските граждани и има ли планове тези пари да бъдат върнати на здравно осигурените? Вярно ли е, че принципът на солидарност е нарушен заради огромния брой неосигурени и вярно ли е, че държавата осигурява на минимум децата и възрастните хора, които са най-големите потребители на медицински услуги?“ Д-р Янков постави под съмнение възможността системата да се промени с тези заложени дефицити и изрази непримирението си с факта, че сериозните проблеми се заобикалят и вниманието се отвлича умишлено в друга посока, а именно – че лекарите са виновни за проблемите в здравеопазването.

„Виновни са тези, които отклоняват средствата от здравни осигуровки, преди изобщо те да са стигнали в системата на здравеопазването“, категоричен бе доц.д-р Сотир Марчев от Управителния съвет на сдружението. Като изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт той даде пример, че вече са осъдили Министерството на здравеопазването, но държавата не желае да изпълни съдебното решение и  попита какви инвестиции може да очаква една държава, която нарушава собствените си закони.

“Виновни са държавните органи, които бездействат при ниската събираемост на здравните вноски, виновни са също и затова, че здравноосигуряват на 50% пенсионерите и децата” , добави д-р Динко Младенов от Управителния съвет на НСЧБ и управител на МБАЛ „Медикус Алфа“ – Пловдив.

„Заплашени сме от напълно реалната възможност след 10 години, когато нашето поколение вече не може да работи, да няма кой да ни лекува, защото нашата професия е конвертируема и младите лекари предпочитат да се реализират в чужбина“, изрази опасенията си д-р Христо Мазнейков от НСЧБ и управител на МБАЛ „Света София“.

Д-р Тодор Хинов – управител на МБАЛ „Акта Медика“ Севлиево“ и член на управителния съвет на сдружението – от своя страна алармира, че административното орязване на реимубрсацията крие най-голям риск за качеството и безопасността за пациентите. „Задлъжнялостта на лечебните заведения към екипите ще доведат до тежка демотивация на лекари и медицински сестри, които няма да могат да работят спокойно. Ние разследваме екипите си при проблеми, но никой не разследва тези, които 20 години не могат да управляват системата на здравеопазването“, подчерта д-р Хинов.

От страната на пациентите Пламен Таушанов заяви, че в Надзорния съвет на здравната каса явно се приемат занижени бюджети, които след това се актуализират на части. „На какво основание при 140-150 милиона за онкоболните през 2012, тази година са заложени едва 90 милиона“, попита той. Председателят на БАЗП подчерта, че за пациента е важно финансирането на лечението му да следва неговия избор на лечебно заведение и да бъде удовлетворен от качеството на диагностика и терапия. „Вече 10 години административно ограничаваме пътя на пациента и караме лекарите да работят безплатно, от чиновниците ли ще очакваме да бъдем лекувани занапред?“, запита Таушанов. 

 „В момента се правят кръпки на система, която се разпада“, заключи д-р Дренски. Според него никой не може да отговори на въпроса колко средства не достигат в системата на здравеопазването, защото реално остойностяване на разходите за болнична помощ не съществува. „Необходимо е изработването на единна концепция за болничната помощ в контекст на визия за развитието на здравеопазването, за да се спре напразното наливане на средства в една нереформирана и неефективна система“, каза още д-р Дренски и отново заяви готовността на Националното сдружение на частните болници  да участва с експертния си капацитет в процеса на изработването й.  Приоритетните направления на тази единна концепция според Националното сдружение на частните болници са следните:

1.      Приемане на законови промени гарантиращи над 95% събираемост на здравните вноски.
2.      Въвеждане на диагностично-свързаните групи (DRG).
3.      Справедливо остойностяване медицинската дейност и труда на медицинските специалисти.
4.      Преструктуриране и реформиране на болничната помощ с помощта на публично-частно партньорство и приватизация.
5.      Раздържавяване на НЗОК и регистрирането й като независима обществена институция.

За повече информация: www.privatehospitals.bg