НАУЧНА НАГРАДА, ПРИСЪДЕНА НА ЛЕКАР ОТ ТОКУДА

Д-Р ДЪРЛЕНСКИ ПОЛУЧИ НАГРАДАТА ЕВРИКА ЗА ПОСТИЖЕНИЕ В НАУКАТА

Лекар от Клиниката по Дерматология и венерология на МБАЛ "Токуда Болница София" бе удостоен с престижната научна награда Еврика. Д-р Развигор Дърленски получи високото отличие за млад учен.

Наградата Еврика се присъжда ежегодно на млади учени с цел да се стимулират техните  достижения и успехи, както и да засвидетелстват признание за тяхното посвещение и упоритост за разширяване на хоризонтите в сферата на науката и знанието.  Носителят на наградата за млад учен се определя от Президиума на Висшата атестационна комисия и се избира от защитилите през годината докторанти.  Важно е да се отбележи, че за петнадесет години от установяване на награда за млад учен едва за втори път тя се присъжда на лекар.  Това е огромно признание не само за качеството на научната продукция и нейния висок импакт- фактор, но и за това, че наградата се присъжда на млад лекар в труден момент за българската медицина.

Д-р Развигор Дърленски има публикувани двадесет и девет научни статии в български и чуждестранни научни издания. Той е носител на многобройни награди в признание на неговия професионализъм.  Съвместната награда на Фондация „ Еврика” и Висшата атестационна комисия се присъжда на д-р Дърленски за отличната защита на дисертационен труд на тема” Клинико-експериментални проучвания за ролята на епидермалната бариера при контактна свръхчувствителност и иритация на кожата” . 

Наградата Еврика на Д-р Дърленски е атестат за работата му досега и трамплин за бъдещите успехи в работата му, посветена на пациентите и науката.   

 

Д-р Развигор Дърленски - дерматолог и венеролог

Д-р Развигор Дърленски е роден в гр. Добрич през 1980 г. Завършва медицина с отличие в Медицински Университет-София през 2005 година. Специализира в Катедрата по кожни и венерически болести в София. През 2010 придобива специалност по дерматология и венерология. През 2010 г. защитава научна дисертация на тема “Клинико-експериментални проучвания за ролята на епидермалната бариера при контактната свръхчувствителност и иритация на кожата” и придобива образователна и научна степен “Доктор по медицина”. Специализирал е в Университетската клиника по кожни болести към LMU – Мюнхен, Германия (2010), Университетската клиника по дерматология и алергология – Charite, Берлин, Германия (2007/2008), в Университетската клиника по дерматология и алергология Schwabing –  Мюнхен, Германия (2004). Член е на: Българско дерматологично дружество, Европейска академия по дерматология и венерология, Европейска академия по алергология и клинична имунология, Българското дружество по алергология, Международното дружество по фармакология и физиология на кожата, Европейско дружество по контактен дерматит, Съюз на учените в България, Национално българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина. Специалните интереси на д-р Дърлеснки са в областта на алергичните кожни реакции и заболявания, екземи, атопичния дерматит, синдрома на чувствителната кожа, кожните прояви при вътрешни болести и лекарствените кожни реакции и нежеланите реакции от козметика.

 

Свързани отделения