На 5 май отбелязваме Световния ден за хигиена на ръцете. Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и екипът по контрол на инфекциите с ръководител д-р Антонина Корчева, се включиха в кампанията за информираност на Световната здравна организация

С традиционна кампания за популяризиране на петте момента за правилна хигиена на ръцете, Болница Токуда отбелязва Световния ден за хигиена на ръцете.

Тази година мотото на кампанията е “Чиста грижа за всички - в ръцете ти е”. СЗО призовава всички да бъдат вдъхновени от глобалното движение за постигане на универсално здравно покритие. Това означава постигане на по-добро здраве и благополучие за всички хора във всички възрасти, включително достъп до качествени здравни услуги и достъп до безопасни, ефективни, качествени и достъпни лекарства и ваксини за всички. Превенцията и контрола на инфекциите, като хигиената на ръцете, е от решаващо значение за постигане на универсално здравно покритие, тъй като това е основан на доказателства подход с демонстриран ефект върху качеството на грижите и безопасността на пациентите на всички нива на здравната система.

Разпространението на вътреболничните инфекции може да бъде ограничено наполовина с ефективна хигиена на ръцете, сочат данни на СЗО. Тя изисква ръцете да се почистват в пет основни момента:

 

 

1.       Преди контакт с пациента;

2.       Преди извършване на асептична манипулация;

3.       След директен контакт с биологични течности;

4.       След директен контакт с пациента;

5.       След контакт със средата, заобикаляща пациента;

Болниците от групата на Аджибадем Сити Клиник имат разработена политика за превенция и контрол на инфекциите и хигиената на ръцете е ключова част нея. Всички служители в болницата преминават обучение от специалисти по контрол на инфекциите. Обучителни материали за хигиена на ръцете са окачени на местата за извършване хигиена на ръцете в манипулационни зали, болнични стаи, амбулаторни кабинети, както и в коридорите на болницата. Пациентите и посетителите им също биват насърчавани да мият и дезинфекцират редовно ръцете си, и получават насоки как и къде могат да направят това. Всички места, където се изпълнява медицинска, изискваща дезинфекция на ръце, като манипулационна, консултативен кабинет, реанимационен пост, линейка и пр. са осигурени диспенсъри с алкохолен дезинфектант за ръце. Всички места за пребиваване в болницата - болнични стаи, тоалетни, бани, ресторант са снабдени с течаща вода, течен сапун и еднократни салфетки и указания за качествена хигиена на ръцете.