С организиране на Отворени врати за служители на болницата, които желаят да разгледат процесите в Централна стерилизация, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда отбелязва днес Световния ден на стерилизацията като наука.

Процесите по стерилизация представляват почистване на инструменти, медицински изделия и оборудване, предназначени за многократно използване, като чрез машини и съоръжения се постига абсолютна стерилност от микроорганизми, бактерии и вируси, и по този начин се осигурява предотвратяване и контрол на инфекциите в лечебното заведение. Централната стерилизация е изключително важно звено при осъществяването на хирургични и интервенционални процедури и гарантира чрез спазване на стандарти качеството и сигурността при оказването на медицинска помощ.

Болница Токуда е активен член и партньор на Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо, която от своя страна членува в Международната федерация по контрол на инфекциите (IFIC). Стерилизационните процеси в болницата отговарят на всички европейски и световни стандарти, включително изискванията, по които лечебното заведение бе акредитирано по международната система за качество и безопасност в здравеопазването JCI (Joint Commission International).

Световният ден на стерилизацията като наука се провежда всяка година на 10 април и е организиран от Световната федерация за науки в сферата на болничната стерилизация.