Българската академия на науките подписа споразумение за сътрудничество с МБАЛ „Токуда Болница София"

28 юни 2011 Снимки

Днес акад. Никола Съботинов подписа споразумение за сътрудничество с изпълнителния директор на МБАЛ „Токуда Болница София” д-р Явор Дренски. На събитието присъстваха Ръководството на БАН, директорите на институтите от направление „ Биомедицина и качество на живот” към БАН и 21 професори и доценти от японската болница. Специални гости бяха г-н Христо Григоров - Председател на БЧК и г-н Огнян Стоичков - Председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата към НС.

По силата на рамковия договор Токуда ще функционира като Академичната болница на БАН. Токуда ще предостави база за създаване на Център за медицински науки към БАН и ще осигури възможност за провеждане на научно-изследователска дейност в областта на всички медицински специалности.

Изпълнителният директор на МБАЛ „Токуда Болница София” д-р Явор Дренски подчерта, че чрез подписването на споразумението за съвместна научна и приложна дейност с Българската академия на науките се отваря още по-голяма възможност на болницата да изпълни мисията си. Той посочи, че опитът на учените от БАН ще бъде безценен както за лекарите от Токуда, така и за всички пациенти, за чиито заболявания медицината все още няма отговор.