С традиционна кампания за популяризиране на петте момента за правилна хигиена на ръцете, Болница Токуда като част от най-голямата болнична група у нас – Аджибадем Сити Клиник – отбелязва Световния ден за хигиена на ръцете.

Данните на Световната здравната организация сочат, че разпространението на вътреболничните инфекции може да бъде значимо ограничено – до 50% -  с ефективна хигиена на ръцете. Тя изисква ръцете да се почистват в пет основни момента:

1.       Преди контакт с пациента;

2.       Преди извършване на асептична манипулация;

3.       След директен контакт с биологични течности;

4.       След директен контакт с пациента;

5.       След контакт със средата, заобикаляща пациета.

Нередовно почистваните ръце са най-честата, но и най-лесно предотвратима причина за разпространение на инфекции в глобален мащаб. СЗО алармира, че сепсисът – най-тежкото усложнение от възникнала инфекция – е животозастрашаващо заболяване с висок процент летален изход. Сепсисът засяга 30 млн. души по света годишно, като 6 млн. от тях губят живота си. Най-застрашени са бременните, новородените, възрастните хора, хоспитализираните пациенти, хронично болните и хората с понижен имунитет. Тази година СЗО поставя акцент върху този проблем. Лечебните заведения от групата Аджибадем Сити Клиник се включват в световната кампания под мотото „Измий ръцете си и спаси живот – превенция на сепсиса в лечебните заведения“

Болниците от групата имат разработена политика за превенция и контрол на инфекциите, част от която третира поддържането на редовна и качествена хигиена на ръцете. На всички новопостъпили в болниците от групата - персонал, студенти, специализанти, доброволци и пр. се извършва обучение от специалиста по контрол на инфекциите. Обучителни материали за хигиена на ръцете са окачени на местата за извършване хигиена на ръцете в манипулационни зали, болнични стаи, амбулаторни кабинети, както и в коридорите на болницата. Пациентите и посетителите им също биват насърчавани да мият и дезинфекцират редовно ръцете си, и насоки как и къде могат да направят това в болницата. Всички места, където се изпълнява медицинска или друга дейност, изискваща дезинфекция на ръце, са  снабдени с течаща вода,  течен сапун, еднократни салфетки и дезинфектант за ръце. Пред всяка болнична стая, във всяка манипулационна, консултативен кабинет, реанимационен пост,  линейка и пр. са осигурени диспенсъри с алкохолен дезинфактант за ръце.