В медицинския център на Болница Токуда можете да направите прегледи и изследвания след преболедуване на COVID-19. 

На базата на своя опит, нашият екип разработи пакети, които включват най-необходимите консултации и изследвания за пациенти прекарали COVID-19 инфекция. 

Грижите за здравето във възстановителния период след преминаване на заболяването са изключително важни за всички - както за пациенти с хронични заболявания - бъбречни, сърдечно-съдови, онкологични заболявания, диабет и др., така и за клинично здрави пациенти, преболедували инфекцията. Често, въпреки по-леко протеклото заболяване, се наблюдават усложнения в различни органи и системи, които изискват уточняване и лечение, така че препоръката на специалистите е всеки боледувал от COVID-19 да не подценява рисковете от усложнения и да направи оценка на състоянието си.

Препоръката на нашите специалисти е проследяване на основни показатели от кръвната картина, образни и функционални изследвания, които да покажат състоянието на белия дроб и сърцето, както и  консултации от специалист по белодробни болести, при необходимост и от кардиолог.

Според тежестта, с която е преминала инфекцията и наличието на съпътстващи заболявания, ви предлагаме два пакета:

Основен пакет  

 • Консултация с пулмолог
 • Рентгенография на бял дроб
 • Форсирана спирометрия 
 • Пълна кръвна картина с автоматично диференциално броене
 • Тест за антитела срещу COVID-19 - IgG 
 • Маркер на възпалението - CRP
 • Креатинин 
 • Калий 
 • Натрий 
 • Чернодробни ензими:
  • Аланинаминотрансфераза (АЛАТ)
  • Аспартат аминотрансферазата (АСАТ) 
 • D-димер (Фибрин деградационен продукт)
 • Глюкоза

Цена: 199 лв.

Разширен пакет

 • Консултация с пулмолог
 • Компютърна томография (скенер) на бял дроб
 • Форсирана спирометрия
 • Определяне на белодробния дифузионен капацитет
 • Консултация с кардиолог
 • Ехокардиография
 • Пълна кръвна картина с автоматично диференциално броене
 • Тест за антитела срещу COVID-19 - IgG 
 • Маркер на възпалението - CRP
 • Креатинин 
 • Калий 
 • Натрий
 • 25OH витамин Д
 • Чернодробни ензими:
  • Аланинаминотрансфераза (АЛАТ)
  • Аспартат аминотрансферазата (АСАТ) 
 • D-димер
 • Глюкоза
 • ЛДХ (Лактат дехидрогеназа)
 • Феритин 
 • Липиден профил
 • Тропонин І

Цена: 599 лв.

При провеждането и планирането на консултациите и изследванията ще Ви съдейства координатор, който ще се погрижи за цялостната организация и провеждане на Вашата програма.

Необходимо е предварително записване на тел.: 0884 933 401, 02/403 4888

Препоръчително е на консултациите да носите със себе си медицинската документация, с която разполагате.