ДО
                                                                    ДОКТОР ЯВОР ДРЕНСКИ
                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
                                                                    НА МБАЛ “ТОКУДА БОЛНИЦА – СОФИЯ”
                    
                                                                                                
              

     УВАЖАЕМИ Д-Р ДРЕНСКИ,

От името на учениците, преподавателите и родителите за пореден път най-сърдечно Ви благодарим за Вашата безусловна подкрепа и разбиране. 


Отправяме своите специални благодарности към господин Антон Дишлиев – шофьор в МБАЛ “ТОКУДА БОЛНИЦА – СОФИЯ”.
Всички ние високо ценим помощта, която ни оказвате във  важни за нас моменти.

С най-топли чувства пожелаваме на Вас и Вашите служители здраве, професионални успехи и лично щастие.

14.05.2012 г.                                           Директор:
                                                              /Хр. Владимирова/