Уважаеми колеги,

В последните два и половина месеца живяхме в безпрецедентни времена. Станахме не само свидетели, но и участници, и главни действащи лица в историята на една глобална пандемия, с която човечеството се сблъска и която рефлектира върху живота на всички. 

Като лечебно заведение за многопрофилна мултидисциплинарна грижа ние реагирахме спрямо нуждите на пациентите и реорганизирахме нашата дейност по такъв начин, че да успеем да лекуваме COVID-19 инфекция, да оползотворим потенциала, който имаме да се справяме с медицински предизвикателства от всякакъв характер. Следвахме националните и световни препоръки, създадохме и свои собствени правила и алгоритми, и работихме в условията на една непозната и постоянно променяща се среда. 

Работихме заедно много, работихме бързо, адекватно и мотивирано, положихме неимоверни усилия, вложихме изключителен организационен, технически и човешки ресурс. Създадохме изолирано отделение, система за триаж и прием на пациентите, разделихме потоците пациенти, въведохме всички видове тестване за COVID-19, създадохме и продължаваме да следваме стриктно протоколи за дезинфекция и безопасност при работа. 

Не бихме могли да се справим, ако нямахме на разположение професионални екипи, които дадоха всичко от себе си,работиха извънредно и участваха безрезервно в комплексния процес за осигуряване на адекватна грижа както за пациентите, инфектирани с COVID-19, така и за болните от всички останали заболявания, които не могат да чакат и за които терапията не може да бъде отлагана и прекъсвана. 

В COVID-отделението приехме и лекувахме 23 пациенти, повечето от които с множество съпътстващи заболявания. Загубихме само един от тях, което е изключителен успех на фона на случващото се в болниците по света.

Днес, когато изписахме и последния пациент от отделението е време за равносметка и благодарности към всички в нашата болница, които пряко или косвено дадоха своя принос, за да преживеем този труден период.

Бихме искали да благодарим на хората, които бяха в епицентъра, първи посрещнаха вируса и поеха отговорност за реорганизиране на своята дейност, спрямо ситуацията. Това са служителите от Спешно отделение, Санитарните инспектори, Болнична аптека, Хемодиализа, Звено Регистратури, Звено Охрана, Хигиенно звено, всички санитари, всички от персонала, които и досега измерват температурата на влизащите в болницата. Благодарим на колегите, които повече от два месеца всекидневно вземаха проби за изследване на пациентите и продължават да го правят.

Диагностичните звена в болницата имаха критична роля в тези моменти, предвид натоварването на структурите и работата при специалните условия, както с пациентите с COVID-19, така и с останалите пациенти в болницата. Специални адмирации за блестящата работа на Клинична лаборатория и вирусология, Клиниката по Образна диагностика, Микробиология.  

Нямаше как да се справим толкова добре без увереността, мотивираността и професионализма на екипите, пряко ангажирани с лечебната дейност под знака на COVID-19. Вие показахте храброст, самоотверженост, безрезервно чувство за професионален дълг, дисциплина, отговорност. Доказахте, че сте способни професионалисти, готови да приемат всяко предизвикателство, да се учат в движение, да се отзовават мигновено при необходимост, да работят в екстремни условия. 

Благодарим ви за отличното представяне, с което защитихте доброто име на болницата, на българските лекари и медицински специалисти като цяло. Благодарим ви за денонощната ангажираност, работа в екип, гъвкавост и организираност!

Специални благодарности на целия медицински персонал, който се грижи денонощно за пациентите с COVID-19 инфекция в специализираното отделение:

Лекарите:

Д-р Диана Лекова-Никова, д-р Антон Пенев, д-р Марияна Маджурова-Байкушева, д-р Мария Начева-Соколова, д-р Айшегюл Дурмушева, д-р Венцислав Димитров, д-р Наталия Петрова от Клиниката по Пневмология

Проф. Николай Младенов, Д-р Биляна Каменова, д-р Иван Стоименов, д-р Благовест Петелов, д-р Десислава Велева-Драгнева, д-р Лиляна Милчева-Иванова, д-р Полина Тонинска, д-р Ангел Площаков, д-р Ивайло Живков, д-р Соня Пейчева, д-р Соня Илчева, д-р Валентин Димитров, д-р Айше Кепчелюва, д-р Йълдъз Бобали, д-р Димитър Татаров, д-р Веселин Петров, д-р Наталия Петрова, д-р Ивайло Ганчев, д-р Методея Ангелова от Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение 

Д-р Бойка Костова-Сякулова, д-р Десислава Горчева, д-р Мария Калинкова, д-р Нисан Йочал от Отделението по Ендокринология

Д-р Димитър Коемджиев, д-р Ариж Алфарес от Отделението по Интервенционална гастроентерология

Д-р Добромир Райков от Отделението по Гастроентерология

Д-р Калоян Радев от Отделението по Нефрология

Д-р Денислав Бойчев, д-р Васил Соколов от Клиниката по Кардиология

Д-р Катерина Михайлова от Клиниката по Неврология и медицина на съня

Медицинските сестри: 

Кристина Йорданова, Галина Ангелова, Нина Александрова-Иванова, Райна Цомбова, Димитрина Спасова, Красимира Любенова-Попова, Десислава Стаменова, Румяна Тарльовска от Клиниката по Пневмология

Марина Михайлова, Елеонора Тенева, Николинка Десподова, Виктория Лолева, Ани Цонева, Соня Стойкова, Елена Тонева, Калина Нинова от Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение 

Лидия Маркова от Спешно отделение

Силвана Цолова от Клиниката по Кардиология

Санитарите: Красимира Ангелова, Дафинка Гердина, Маргарита Десподова, Валентина Тодорова

Болногледачите: Александър Младенов, Самуил Георгиев, Атанас Георгиев, Надежда Раковска, Мария Влахова, Нина Велинова, Методея Ангелова

Медицински секретар Тодор Манчев от КАИЛ и лекарски асистент Кристиана Костадинова от Клиника по Неврология и медицина на съня

Благодарим за адекватните действия и на членовете на Кризисната комисия за организация на противоепидемични мероприятия в болницата в условията на COVID-19, които имаха нелеката задача да вземат компетентни решения в сфера с много неизвестни, с която никой по света не е достатъчно запознат. 

·        Проф. Николай Младенов, Началник на Клиника по Анестезиология и интензивно лечение

·        Д-р Веселина Колева, Началник Клинична лаборатория

·        проф. Радка Аргирова, лекар-вирусолог, Клинична лаборатория

·        проф. Галина Кирова, началник Клиника по Образна диагностика

·        Д-р Първолета Кръстева, началник на Спешно отделение

·        Д-р Антонина Корчева, началник на Болнична хигиена и епидемиология

·        Д-р Антон Пенев, пулмолог, Клиника по пневмология

·        маг. фарм. Лидия Нейчева, Началник на Болнична аптека

·        м.с. Мария Борисова, Главна медицинска сестра

·        м.с. Миглена Сиракова, Зам. гл. мед. Сестра

·        Д-р Сашка Рускова, Зам. изп. директор на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

·        доц. Калоян Давидов, Медицински директор на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

·        Стефан Ханджиев, Административен директор

·        Диана Кая, административен координатор

·        Александър Илиев, мениджър регистратура

·        Джaнан Шенер, мениджър бизнес развитие

·        Петя Петрова, ръководител хигиенно звено

Благодарим на целия екип на болницата за търпението и професионализма! Справихте се и с това, значи можем да се справим с всичко!

Благодарим ви!

 

Д-р Венелина Милева

Изпълнителен директор

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

 

Бугра Сусам

Прокурист

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда