Методът позволява избягване на усложнения и смяна на ставата в млада възраст

Клиниката по Ортопедия и травматология започна да прилага в рутинната си практика автоложна остеохондрална трансплантация при пациенти с хрущялни увреди на колянната става. Екип на Клиниката под ръководството на д-р Станислав Пашов извърши успешно иновативната операция на 35-годишна пациентка с дефект на хрущяла на капачката. 

Резултатите от интервенцията са отлични и позволяват дългосрочно трайно решение на проблема, забавяне или избягване на усложненията, които в крайна сметка биха довели до необходимост от смяна на ставата. Процедурата е подходяща за млади пациенти (до 50 год. възраст) като не се препоръчва при наднормено тегло (ИТМ ≥30) или съществуващ остеоартрит.

Артикуларният хрущял е жизненоважен за правилната функция на ставите. Той е уязвим на увреда при травми и няма капацитет за възстановяване. Остеохондралните дефекти (дефекти на хрущяла) се причиняват от травми, хронична нестабилност, дегенеративни заболявания или дисекиращ остеохондрит (състояние, при което фрагмент от костта в ставата не е достатъчно кръвоснабдена и се разделя от останалата част на костта). Нелекуваните хрущялни дефекти могат да прогресират до остеоартрит, свързан с болка и дисфункция на ставата, който в крайната си фаза налага смяната ѝ с изкуствена.

Иновативната операция представлява използване на костно-хрущялен присадък от самия пациент (от ненатоварена и безопасна зона), която се поставя на мястото на отстранения увреден хрущял и позволява неговото възстановяване. Може да се извърши чрез минималноинвазивен артроскопски метод или с минимален разрез.

Възстановителният период за зарастване на транспланта е около два месеца. Предимството на подхода е, че при успешен следтрансплантационен период и захранване на присадката се постига трайно решение на проблема в дадената зона.

При подобен тип увреди в Клиниката по Ортопедия се прилага и още един иновативен подход – т.нар. ресърфейсинг имплантиране, при което в зоната на хрущяния дефект се поставя имплант. Операцията е миниинвазивна и се извършва със спинална анестезия. Пациентът може да стъпи на крака си и да започне активна следоперативна рехабилитация още на следващия ден. Ефектът от този тип интервенция може да трае до десет или повече години, в зависимост от живота на поставения имплант и начина на живот на конкретния пациент.

Износването на колянната става е една от честите причини за инвалидизация на хора в активна възраст. Екипът на Клиниката по Ортопедия и травматология развива и прилага съвременни подходи, които съхраняват максимално дълго време собствената става на пациента. Такива техники и технологии се разработват активно през последните години в световен мащаб, за да отговорят на нуждите на хора на възраст между 35 и 55 г., при които стремежът е процесът на ерозия на ставата максимално да се забави и еднопротезирането да се отложи възможно най-напред във времето.

Свързани отделения