Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда спечели второ място в традиционния конкурс "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2021 година. Болницата беше отличена в категория "Големи предприятия с над 250 заети лица". Дванадесетото издание на традиционния конкурс се организира от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" и се провежда с подкрепата на ИА "Главна инспекция по труда" - гр. София.

Победителите бяха излъчени на официална церемония в град Пловдив. Болницата беше отличена за своите добри практики и постоянство в дейностите, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд за своите екипи. Също така за допълнителните мерки, взети за защита и превенция от съществуващите рискове при работа, сред които са специално разработените сценарии при спешни ситуации, кодовете с цветен индекс и проиграването им, мерките за защита от COVID-19 и др.

Основната цел на конкурса е да бъдат отличени примерите за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в България, както и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.