На 3 април 2024 г., по предложение на министъра на здравеопазването, Министерският  съвет на Република България, прие решение за определянето на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ за университетска болница за срока на новото й оценяване ( до 2028 г.).

Решението е на база получаване на ново одобрение за извършване на обучение на студенти и специализанти,  отразено в Заповед № РД-01-298 / 02.06. 2023 г. на министъра на здравеопазването, както и изпълнението на  всички критериите от Наредба за определяне на университетски болници, съгласно Постановление № 93 от 25.04.2019 г. на МС.

От  9 април 2021 г. „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“  има статут на университетска болница,  съгласно Решение №337 на Министерски съвет на Република България, даден за срока на акредитационната й оценка за възможностите да обучава студенти и специализанти.