Рекорден брой специалисти по Клинична лаборотория участваха в събитието

Четвъртата поредна научна среща на Българското дружество по Клинична лаборатория се проведе в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда на 02 декември 2017 г. Домакин на симпозиума, който събра рекорден брой специалисти, за трети път е Болница Токуда. Събитието се организира от Софийския клон на дружеството като предварителната концепция за среща на столичните специалисти по клинична лаборатория тази година бързо прерастна в общонационален симпозиум. Над 170 делегати от София и страната - Варна, Бургас, Плевен, Пловдив, Враца, Видин, Стара Загора, Благоевград, Русе, Перник, Самоков и др. присъстваха на срещата.

Научната програма засегна интересни теми от новостите в лабораторните изследвания и приложението им в клиничната практика. Представени и разгледани бяха конкретни специализирани теми и предизвикателства в няколко основни сесии – Кардиология, Ендокринология, Хематология, Маркери на възпалението, като във всяка сесия бяха представени погледът на лабораторния специалист и клинициста в съответната специалност със споделяне на клиничен опит и представяне на отделни случаи.

В сесията по Кардиология д-р Веселина Колева, началник на Клинична лаборотория в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда представи темата за биомаркерите при определянето на тежестта на сърдечната недостатъчност и ролята им в диагностиката на исхемичната болест на сърцето („BNP или NT-proBNP в ерата на ARNI- блокерите“) като си партнира с д-р Румяна Радославова от Клиниката по Кардиология относно използването и значимостта им в практиката.

В интерактивна сесия бяха обсъдени клинични случаи от преданалитичната практика, водени от д-р Виктория Тихиморова от Клинична лаборатория на Болница Токуда. Представени бяха и единните стандарти в кодирането на лабораторните изследвания.

Свързани отделения