Медицинският университет на Аджибадем в Турция отпуска пълни стипендии за желаещи от България да учат за медицински сестри. След 4-годишното обучение кандидатите ще получат бакалавърска степен „Професионалист по здравни грижи“ в един от най-реномираните медицински университети в Европа.

Обучението ще се провежда на английски език и/или турски език. А след дипломиране е осигурена работа в болниците на Аджибадем Сити Клиник в България.

Стипендията напълно покрива всички семестриални такси за 4 години. Включени са също безплатно настаняване и бюджет за дневно изхранване за периода на следване.

Срокът за кандидатстване е до 30 юли 2021 г. А учебната година започва от септември 2021 г.

Изискванията към кандидатите са да имат завършено средно образование, да владеят отлично български език и да имат добро ниво на английски език, предимство е владеенето на турски език.

За повече информация и кандидатстване: careers@acibademcityclinic.bg и на тел. +359 895 584 337

УНИВЕРСИТЕТЪТ ACIBADEM В ИСТАНБУЛ

Основан е през 2007 г. и е еидн от водещите в Европа в областта на здравните науки.

Разполага с център за клинична симулация и усъвършенствана ендоскопска роботизирана хирургия. Това е един от най- големите центрове за медицинско обучение в света със своите помещения от множество отделения и модерна технологична инфраструктура. Има сертификат „Център за върхови постижения“, присъден от CAE Academy само на два медицински центъра за обучение в света. Центърът е акредитиран от Мрежата на акредитираните центрове за клинични умения в Европа (NASCE) и Обществото за симулация в здравеопазването (SSH), предоставящи пред- и следдипломно обучение.

Университетът разполага със свой кампус, разположен на 100 000 квадратни метра затворена зона. Кампусът Kerem Aydınlar е оборудван с високотехнологично и предлага на студентите чудесна атмосфера и университетска среда за обучение и личностно развитие.

Научете повече за медицинския университет на Аджибадем: Acibadem Univesity