9 години от откриването на Токуда Болница София се навършват днес. Оттогава медицинските ни екипи са оказали помощ на над 2 милиона и 200 хиляди души и е посрещнат живота на над 8000 бебета - първото от тях Калоян - скоро ще празнува своя девети рожден ден! Честит празник на целия екип на МБАЛ "Токуда Болница София" и ДКЦ "Токуда" - на всички лекари и професионалисти по здравни грижи, които всеки ден спасяват стотици и се усъвършенстват в името на по-доброто качество на живот и безпрепятствения достъп на болните до високоспециализирана и навременна медицина. Бъдете здрави, ценени и посветени на своята най-хуманна мисия - опазването на човешкото здраве! Благодарим на милионите хора, които ни подкрепят като свой първи избор на лечебно заведение!