Автор: Д-р Радин Цонев, началник на отделение по Гастроентерология

В България при население около 7 млн. инфектираността с HBV е около 5% или 350 000. 10% от тях са с хроничен хепатит B или около 35 000 души. Пациентите с хроничен хепатит В-HBsAg позитивни прогресират до чернодробна цироза в около 2 до 5.5% годишно или това са около 1400 болни. Годишно 5% или 8/100 000 от болните с чернодробна цироза причинена от HBV ще развият Хепатоцелуларен карцином. Пациентите с хроничен вирусен С-хепатит са около 70 000, като при липса на лечение над 80% ще развият хроничен активен хепатит и цироза след 20 години.

Световният ден, посветен на хепатита е свързан с нови предизвикателства, представени не толкова с познатите до сега вирусни хепатити, неалкохолния стеатозен хепатит, токсичен алкохолен хепатит, но и с Ковид обусловените хепатити. Ковид епидемията постави на дневен ред наличието на нов вид заболяване, свързано с възпалителна активност на черния дроб. Понятията остра и подостра чернодробна недостатъчност, в хода на постовидния синдром, които доведоха до медийни спекулации са част от тази симптоматика, с която трябва да си служат единствено специалистите гастроентеролози и хепатолози. Тези състояния реално съществуват и никой не може да прогнозира при новопоявило се заболяване как ще протече неговия ход.

В Клиниката по Гастроентерология към УМБАЛ Токуда обръщаме сериозно внимание на тези пациенти, като голяма част от тях редовно проследяваме с неинвазивни средства за диагностика в посковидния период.

Българската медицинска общественост посреща Световния ден на хепатита със сбъдване на една отдавнашна мечта за наличието на Национална програма за скрининг, диагностика и лечение на хепатити. От 3 месеца тази Програма е вече факт, с което България вече не е бяло петно на картата на Европа в това отношение.

Тази програма поставя и нови предизвикателства пред хепатолозите в България, най-вече свързани със скрининга на най-често разпространените хепатити-В и С. Тя ще промени насоките в профилактиката на тези изключително социално значими заболявания от страна на лични лекари, специалисти, НПО, пациентски организации, Министерство на здравеопазването.

Изключително удовлетворение за мен като специалист, и за пациентите, е навлизане на неинвазивната диагностика за оценка на чернодробните заболявания. Този факт, вече документиран за диагностиката и лечението на хепатит-С доведе до скъсявяне на дистанцията между лекаря и пациента и възможността му за по-бърза диагностика и достъп за лечение. Новите директно действащи антивирусни средства за лечение на хроничния С-хепатит вече са изключително лесно достъпни за всички пациенти, които са здравно осигурени. В момента предизвикателството е в скрининга за откриване на тези пациенти, особенно в млада възраст, в целевите групи-наркозависими, НIV+, пациенти с прехождащи хемотрансфузии преди повече от 20 години.

При пациентите с хроничен В-хепатит е желателен приоритетен скрининг за лица над 27-годишна възраст, които не са ваксинирани. Сред ваксинираното население не е напълно изключено да има заразени, но случаите са спорадични.

Диагностиката вкючва задължителен вирусен товар, независимо от нивото на чернодробните ензими и оценка на чернодробната фиброза - инвазивно с чернодробна биопсия или неинвазивно с фиброскен или серологични маркери на фиброзата. Оценка за започване на лечение може да се направи единствено в център за лечение на хронични вирусни хепатити от хепатолог.

Неалкохолният стеатозен хепатит е изключително социално значимо заболяване поради това, че засяга всички възрастови групи от деца до хора в напреднала възраст, като част от метаболитния синдром. Липсата на лечение и неговото подценяване може да доведе до развитие на фиброза, цироза и първичен рак на черния дроб. Лечението при него е комплексно, предстои въвеждане на нови терапии в най-близко бъдеще.

Токсичният алкохолен хепатит е едно от най-значимите социални заболявания с висок леталитет, свързан с остро настъпване на чернодробна недостатъчност, която е индикация за спешна трансплантация (химера в България) или смъртен изход. Необходима е превенция, свързана с информираност на населението относно безопасен прием на спиртни напитки. Болшинството от пациентите, които считат че „пият нормално“ на практика злоупотребяват системно.

Клиниката по Гастроентерология и Отделението по Гастроентерология към УМБАЛ Токуда е Център за лечение на хронични чернодробни заболявания от 14 години, като продължител на Центъра по хепатология, създаден от покойния акад. Григор Мечков преди 30 години. Отделението работи с най-висок клас апаратура за неинвазивна оценка на чернодробните заболявания. В отделението се провеждат и интервенционални процедури на чернодробни заболявания, дренажни манипулации, аблации на първични и метастатични туморни образувания.

Гледайте песента, посветена на болните от Хепатит C в България от роклегендата Джон Лоутън: