Уши-Нос-Гърло

Затруднено носно дишане

Какво представлява затрудненото носно дишане?

Затрудненото носно дишане представлява нарушаване на физиологията на носа и околоносните кухини. Изразява се в нарушаване на носния цикъл, състоящ се от дишане през лявата и дясната носна половина. Най-често затрудненото дишане се проявява през нощта, като болният се събужда многократно с главоболие, компресия в сърдечната област, умора, отпадналост, но понякога тези оплаквания са постоянни.

Често пъти тези симптоми са придружени от носна секреция, намалено обоняние, нарушение на слуха. Поради външната деформация на носа, пациентът е с изразен естетичен дискомфорт.

След неуспех от определено медикаментозно и консервативно лечение на пациента се предлага оперативно лечение на носната преграда, околоносните кухини и външния нос.

Какви са причините за затруднено носно дишане?

Най-честите причини за затрудненото носно дишане са: изкривяване на носната преграда, хипертрофия на носните раковини, туморни образования на носа и околоносните кухини (доброкачествени и злокачествени).

ИЗКРИВЯВАНЕ НА НОСНАТА ПРЕГРАДА

Изкривяването на носната преграда се среща най-често и се дължи на травма, несъразмерно нарастване на носната преграда и костната и рамка, налягане на форцепс при раждането, може да бъде вродена и т.н.

Наблюдават се разнообразни съчетания (изкривяване на хрущялната част, на костно–хрущялния скелет, луксация на носната преграда, S-образно извиване, наличие на костни гребенчета и шипчета и т.н.). Освен затрудненото носно дишане, изкривената носна преграда обуславя различни възпалителни заболяваня на носа и околносните кухини и средното ухо. Също така може да предизвика и рефлекторна вазомоторна хрема, главоболие, учестяване на пристъпите от бронхиална астма и т.н.

Как се лекува изкривена носна преграда в Болница Токуда?

Лечението на изкривената носна преграда е хирургично. Препоръчва се да се осъществи след 17-18 годишна възраст при завършено развитие на лицевия скелет. Оперативната интервенция се извършва под обща анестезия. Операцията се осъществява чрез ендоназален достъп и не оставя видими външни белези. Възстановяването е бързо, а резултатът от операцията напълно отстранява предходните проблеми на пациента.

За консултация при УНГ специалист можете да се запишете на телефон 02/403 4000.

ХИПЕРТРОФИЯ НА НОСНИТЕ РАКОВИНИ

Носните раковини (конхи) са нормални структури на вътрешния нос. Те изпъкват в носната кухина и стесняват нейния обем. Има три носни раковини – горна, средна и долна, от които последната е с най-голям обем. Носните конхи представляват костни образувания, които са покрити с лигавица която е богато кървоснабдена и инервирана.

Различните състояния като алергии, при химични и физични дразнения, злоупотреба с носни капки (ксилометазолин) и т.н. водят до хипертрофия на лигавицата на носните раковини и това довежда до стеснение на обема на носните ходове.

Как лекуваме хипертрофията в Болница Токуда?

Лечението на хипертрофията на носните раковини е консервативно и при неуспех на консервативната терапия се прилага оперативно лечение.
Оперативното лечение се провежда под обща или локална упойка. Оперативното лечение на хипертрофията на носните раковини се извършва чрез ендоназален достъп и чрез електрокаутеризация или аргон-плазмена коагулация с цел намаляване на обема на лигавицата на носните раковини.

За консултация при УНГ специалист и планиране на такава операция можете да се запишете на телефон 02/403 4000.

ПОЛИПИ НА НОС И ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ

Полипите на носа представляват дегенерирала носна лигавица вследствие на продължително дразнение при синуити, алергични хреми и др. Полипите изхождат от етмоидалните клетки и максиларните синуси и изпълват носните ходове.
  
Лечението на полипите на носа е консервативно (при единични или малки полипи) и оперативно.

Оперативното лечение се извършва под обща анестезия. Те се отстраняват със специална примка или се изскубват със специални щипки.

За консултация при УНГ специалист и планиране на подобна интервенция можете да се запишете на телефон 02/403 4000.

НЕОПЛАЗМИ В ОБЛАСТА НА НОСА И ОКОЛОСНИТЕ КУХИНИ

Неоплазмите на носа и околоносни кухини могат да бъдат доброкачествени или злокачествени. Характерни симптоми на неоплазмите в областта на носа и околоносните кухини са:

  • слузно-гноен секрет с неприятна миризма;
  • чести кръвоизливи от носа или кървави жилки в секрета;
  • намалено обоняние;
  • болка или разклащане на зъбите;
  • дори безболезнено изпадане на няколко зъба;
  • деформация на носа.

Какво лечение Ви предлагаме в Болница Токуда ?

Тази операция се извършва под обща анестезия. Времетраенето на операцията е в зависимост от обема на оперативната интервенция. Поради поставяне на тампоните е невъзможно носното дишане в следоперативния период, който е около 10 дни.

Окончателната диагноза се поставя след получаване на хистологичния резултат. При онкологичните случаи - след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост (стадий на тумора по TNM-класификация). Лечението в следоперативния период се определя в зависимост от вида на неоплазмата, стадия на заболяването, общото състояние на пациента.
След уточняване на заболяването и стадия му, ние Ви го представяме на съвместно обсъждане с лъчетерапевт и химиотерапевт за постигане на туморен контрол. Може да се наложи допълнително лъчетерапия и химиотерапия.

За консултация при УНГ специалист за започване на лечение можете да се запишете на телефон 02/403 4000.