Уши-Нос-Гърло

Намаление на слуха

Функция на нормалното ухо

Ухото се разделя на три части: външно, средно и вътрешно ухо. Външното ухо събира и насочва звука, механизмът в средното ухо трансформира звука, а вътрешното ухо приема звука.

Звуковите вълни предизвикват вибрации на тъпанчето, които се предават посредством слуховите костици на средното ухо към течността във вътрешното ухо. Костиците на средното ухо (чукче, наковалня и стреме) превръщат звуковите вибрации на въздуха във вибрации на течността във вътрешното ухо. Вълните на тази течност стимулират много фини нервни окончания на слуховия нерв и електричните импулси в нерва се предават на мозъка, където се интерпретират като разбираем звук.

Видове увреждане на слуха

Външното и средното ухо провеждат звука, а вътрешното го приема. Ако има някакво увреждане на външното или средното ухо се развива проводно намаление на слуха, а ако проблема е във вътрешното ухо глухотата е приемна. 
Причините за проводно намаление на слуха са перфорация на тъпанчевата мембрана, възпалителни процеси на външно и средно ухо и т.н. 
При децата най-честата причина за намаление на слуха е хроничното серо-мукозно възпаление на средното ухо. Причините за това възпаление са: дисфункция на Евстахиевата търба и на второ място органично увреждане на тубарната пропускливост от механични причини в епифарингеалната кухина.

  • СЕРО-МУКОЗНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО

Хроничната инсуфициенция на тръбите възниква при продължителна обтурация със смущение в нормалната вентилационна фунция, клинично проявяваща се с намаление на слуха от проводен тип.
Симптоматично се изявява с оплакване от натиск и тежест в ухото, чувство за пълнота в ухото, значително намаляване на слуха, едностранни или двустранни шумове, особено при прозяване, кихане. Болката или е минимална или липсва.
Лечението е консервативно или при неуспех оперативно. Оперативните интервенции при деца се провеждат под обща анестезия, а при възрастни - под локална. Оперативното лечение включва саниране на процесите в епифаринкса (аденоидектомия, реаденотомия), парцентеза и тимпаностомия (поставяне на вентилационни тъбички, макарички).
Аденоидектомията по-подробно е описана в раздел хронични болести на тонзили и аденоиди.

  • ПАРАЦЕНТЕЗА И ТИМПАНОСТОМИЯ 

Парацентезата и тимпаностомията се извършват само от УНГ специалист. Анестезията при децата е обща, а при възрастните - локална. Извършва се инцизия на тимпаналната мембрана, аспирира се, излива от средното ухо и при необходимост се поставя вентилационна търбичка „макаричка“ (Grommet), която остава най-малко 6 месеца до отзвучаване на хроничното възпаление в назофаринкса. В повечето случаи след отшумяването на възпалителните процеси, макаричката отпада сама и тимпаналната мембрана зараства напълно, без да се налагат допълнителни оперативни интервенции. 

  • ТИМПАНОПЛАСТИКА 

При нарушаване на целоста на тъпанчевата мембрана, независимо от какъв произход (травматичен или от хронично възпаление на средното ухо), се налага извършването на тимпанопластика. Целта на тимпанопластиката е да се възстанови целостта на слуховата верига и да се затвори дефектът на тъпанчевата мембрана. Тя се извършва най-често няколко месеца след саниране на ухото, когато няма данни за течение от ухото и възпалителни процеси. Операцията се провежда под обща или локална анестезия.