Уши-Нос-Гърло

Лечение на заболяванията на ларинкса и шията

Гласът е основно средство за комуникация и изпълнява важна социална функция. При туморно заболяване на ларинкса гласът може да се загуби частично или напълно.

Важно! При определени тумори на ларинкса провеждането на микроларингохирургия, която се извършва в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, допринася за цялостното възстановяване на гласовите качества.

Какво представлява заболяването тумор на ларинкса?

Туморът на ларинкса е сравнително често заболяване в рискови групи, подложени на действието на дразнещи вещества, химични и физични агенти, хронични възпаления на горните дихателни пътища и др.

При това заболяване нормални клетки от ларингеалната покривна лигавица се израждат в туморни клетки, т.е. в такива клетки, които се делят безконтролно и не носят никаква функционална или структурна полза за организма.

Защо е необходимо да постъпите в болница?

Необходимостта за постъпване в болница се налага за доказване наличието на малигнен тумор на ларинкса, фаринкса и шията и предприемане на съответно лечение.

Как се лекува онкологично новообразувание на ларинкса и неговите метастази в Болница Токуда?

Хирургичното лечение има за цел премахване на туморното образувание. При началните тумори на ларинкса изцяло се премахва туморът и в зависимост от резултата на хистологичното изследване на тумора се определя по-нататъшната лечебна стратегия.

В случай, че има данни за израждане на клетките от взетия материал, може да се наложи друга оперативна намеса, за която ще получите допълнителна информация.

При напредналите стадии се налага по-комплексна оперативна интервенция.

Гласът не е функция само на ларинкса и при обучението Ви може да се научите да говорите добре и разбираемо и да изпълнявате ежедневните си задължения. При по-разширена операция възможността на обучение за говорене е затруднено и тогава Вие може да ползвате ларингофон, който ще Ви позволи да контактувате с околните.

Лъчева, химиотерапия и имунотерапия

След уточняване на заболяването и стадия му, ние Ви го представяме на съвместно обсъждане с лъчетерапевт и химиотерапевт за постигане на туморен контрол. Може да се наложи допълнително лъчетерапия и химиотерапия.

Лъчетерапията най-често се провежда след оперативното лечение, но при някои от случаите тя може да бъде първа и да последва оперативното лечение.

В зависимост от вида на тумора и неговото развитие, може да се наложи да се проведе само лъчетерапия. Химиотерапията и имунотерапията се използват допълнително при някои от видовете тумори, за постигане на добри резултати. 

Лечение и прогноза

Възможностите за лечение и прогноза зависят от разпространението на тумора – дали е само в рамките на органа или засяга и други съседни области, наличие на разсейки, възраст, общо състояние на пациента и вид на тумора.

След провеждане на лечението (хирургично, лъчелечение, химиотерапия или комбинирано), пациентите подлежат на редовни контролни прегледи, при които се следи дали заболяването е под контрол или не.